Steun het Delft Global Scholarship Fund

Delft Global Scholarship Fund

Voor veel getalenteerde studenten in ontwikkelingslanden, is het vaak niet haalbaar om aan een technische universiteit van wereldklasse te studeren. De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft nemen daarom een nieuw initiatief, de Delft Global Scholarships. Deze beurzen stellen uitzonderlijke getalenteerde en gemotiveerde studenten uit lagelonen- en middenlonen- landen in Zuid-Oost Azië, sub-Sahara Afrika en Latijns-Amerika in staat een ingenieursdiploma te halen aan de TU Delft. 

De beurzen dragen bij aan capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden en bevorderen het toekomstig leiderschap gericht op duurzame ontwikkeling. De UN Sustainable Development Goals zijn namelijk een leidend principe voor de TU Delft.

Steun toekomstige engineers

Wilt u aanstormend internationaal talent steunen en bijdragen aan duurzame ontwikkeling?

Periodieke Schenking

Particulieren en bedrijven kunnen bijdragen

Een volledige beurs voor een tweejarige Internationale Master of Science opleiding kost 51.000 euro (collegegeld voor niet-EU studenten en levensonderhoud). U kunt als particulier of als bedrijf deze beurzen financieel steunen. Alle bijdragen zijn welkom. Als u een of meer volledige beurzen mogelijk maakt, kunt u zelf de regio van herkomst of de studierichting bepalen, binnen de randvoorwaarden van TU Delft | Global Initiative. Een dergelijke gift kunt u bijvoorbeeld over vijf jaar verdelen via een fiscaal gunstige periodieke schenking of gezamenlijk opbouwen met een groep Delftse jaargenoten, vrienden of collega's. Ook een Nalatenschap behoort desgewenst tot de mogelijkheden. Elke gift gaat voor 100% naar de Delft Global Scholarships.

My scholarship gives me an opportunity to change the state of building infrastructure in Africa. I fell for TU Delft’s all-encompassing Building Engineering track. It focuses on the architecture, structure and the technical aspects of buildings. It’s great to aim at solving problems in developing countries. I can apply directly what I am being taught to an actual case study in Africa.

― Dara Awe