Dr.ir. J.P. Visser Fonds

Het Dr.ir. J.P. Visser Fonds is in 2020 opgericht door Koos Visser, die in 1966 afstudeerde aan de TU Delft in chemische technologie. Hij heeft zich tijdens zijn carrière bij Shell ingezet voor veiligheid. Zo was hij ruim 10 jaar verantwoordelijk voor HSE (Health, Safety & Environment) coördinatie, beleid, strategie, richtlijnen, training, monitoring, staffing, audit, review en R&D voor Shell’s wereldwijde olie en gas exploratie en productie.

Na zijn pensioen bleef hij zich inzetten voor veiligheid. Zo was hij lid van de Raad voor de Transport Veiligheid (2001-2005) en vervolgens raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de OVV, (2005 – 2013) met onder andere de portefeuille gezondheid mens en dier. In de OVV raakte hij hierdoor overtuigd van de noodzaak en mogelijkheden om de veiligheid in de gezondheidszorg drastisch te verbeteren. Middels wetenschappelijk onderzoek en onderwijs beoogt het Dr.ir. J.P. Visser Fonds veiligheid in de gezondheidszorg en andere complexe domeinen zoals bijvoorbeeld de procesindustrie, de bouw en transport sector te bevorderen. Naast de technische factoren richt het onderzoek en onderwijs zich met name op het belang van de menselijke en organisatorische factoren. 


Dr.ir. J.P. Visser

Middels wetenschappelijk onderzoek en onderwijs beoogt het Dr.ir. J.P. Visser Fonds veiligheid in de gezondheidszorg en andere complexe domeinen zoals bijvoorbeeld de procesindustrie, de bouw en transport sector te bevorderen. Naast de technische factoren richt het onderzoek en onderwijs zich met name op het belang van de menselijke en organisatorische factoren. 

Centrum voor Veiligheid in de Gezondheidszorg

Middels het Dr.ir. J.P Visser Fonds is het Centrum voor Veiligheid in de Gezondheidszorg in het leven geroepen. Het centrum voert fundamenteel - en empirisch wetenschappelijk onderzoek uit naar factoren die van invloed zijn op de veiligheid in de gezondheidszorgsector. Hiertoe zullen nieuwe meetmethoden, modelleringstechnieken en interventies bedacht en getoetst worden. Het centrum fungeert als aanjager die het belang van menselijke en organisatorische factoren, naast de technische factoren, in risico modellering in de zorgsector hoog op de agenda zet. Middels gefocussed multidisciplinair onderzoek, het proactief en structureel betrekken van de stakeholders uit de sector èn het leveren van een onderwijscurriculum over veiligheid in de gezondheidszorg draagt het centrum bij aan deze doelstellingen. Het is tevens de taak van het centrum kruisbestuiving te bewerkstelligen naar andere complexe domeinen, zoals de procesindustrie, de bouw en transport sector.

Heeft u vragen of wilt u ook meedoen?

Heeft u vragen of wilt u ook bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in de gezondheidszorg? U kunt online doneren via onderstaande twee donatieknoppen of neem contact op met het Universiteitsfonds Delft: mail ufonds@tudelft.nl of tel 015 278 6409.

Doneer eenmalig Doneer structureel