Stichting Prometheus

De Prometheusstichting TU Delft heeft als doel het werven van fondsen voor culturele en historische projecten bij de TU Delft. De stichting is een culturele, algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI) en is opgericht in 2014. 

Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door:

  • Evelyne Esveld, Voorzitter
  • Ruud van der Helm, Penningmeester
  • Michael van der Meer 

Overzicht belangrijke gesteunde projecten

Financieel jaaroverzicht 2019

U kunt hier het financieel jaaroverzicht 2019 bekijken.