Kun je brandwonden genezen met wiskunde?

De gevolgen van ernstige brandwonden kunnen mensen een leven lang achtervolgen. Wiskundige Fred Vermolen, verbonden aan de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica werkt daarom in Delft aan een computermodel waarmee is te voorspellen hoe een brandwond zich in de tijd ontwikkelt. Wanneer het model klaar is, kan het artsen helpen bij het bepalen van de best mogelijke zorg en zo veel leed voorkomen.

Jaarlijks worden 900 personen opgenomen in een van de drie brandwondencentra in Nederland. Hun ernstige verbrandingen veroorzaken blijvende littekens. Deze hebben soms grote impact op het sociale leven en kunnen ook ingrijpende lichamelijke beperkingen veroorzaken. Contracturen, het samentrekken van littekenweefsel, zorgen ervoor dat de huid zo gespannen staat dat soms bepaalde bewegingen niet meer zijn uit te voeren.

Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen met ernstige brandwonden.

― Fred Vermolen, Faculteit EWI

Wiskunde combineren met biologie

Hoe beter de behandeling van een brandwond aanslaat, hoe sneller de wond geneest en hoe minder de blijvende schade is. Door wiskunde met medische biologie te combineren wil Vermolen daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Zijn team gebruikt complexe wiskundige voorspellingsmodellen voor medische toepassingen. Op dit moment werken er twee promovendi hard aan het verfijnen van een model voor het brandwondengenezingsproces, mede gesteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting. Die opdracht is niet eenvoudig. Het herstel van huidweefsel is namelijk een complex proces. Vermolen vertelt erover: “Een eerste onderzoek uit 2017 heeft een adequaat wiskundig basismodel opgeleverd. Maar dit model bevat nog veel onzekerheden en die willen we nu stap voor stap wegnemen. Daarvoor voegen we parameters toe, bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en leefstijl en berekenen de invloed daarvan op het genezingsproces. Zo wordt het model steeds meer maatwerk, belangrijk omdat geen patiënt hetzelfde is.”

De beste behandeling

“Mijn droom voor de toekomst is dat een arts straks een digitale scan maakt van de wond, deze met de parameters invoert in het computersysteem waarna het model de arts helpt bij het bepalen van de beste behandeling voor deze patiënt. De rekenkracht van wiskunde en de persoonlijke ervaring van de arts komen zo samen. Maar zover zijn we helaas nog niet. Er moet nog veel worden uitgezocht en het berekenen van een uitkomst in het model duurt nog te lang. Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag.” De onderzoekers willen graag samen met internationale huidweefselspecialisten diverse experimenten gaan doen. Zo kunnen theoretische aannames die het huidige model nu nog onzeker maken in de praktijk worden getest en het model worden verbeterd.

Universiteitsfonds Delft

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt baanbrekend onderzoek. Met een gift aan het onderzoek van Fred Vermolen helpt u bij de ontwikkeling van een model dat veel menselijk lijden na brandwonden kan voorkomen. Doet u mee