Watermassa's in beweging

Dr. Riccardo Riva doet onderzoek naar de effecten van het verplaatsen van watermassa's. Hij is gespecialiseerd in de studie van de vervorming van de aarde aan de hand van de combinatie van numerieke modellen en geodetische observaties door satellieten. Vervorming van de aarde en verplaatsing van water&ijs-massa’s hebben beide hun effect op de zwaartekracht, en alle dragen allemaal bij aan veranderingen van het zeeniveau. Daardoor, bijvoorbeeld, heeft het smelten van Groenland minder gevolgen voor Nederland dan het smelten van Antarctica.

"Smeltend ijs is een hot topic in het onderzoek. Er is zoveel dat we nog niet weten over het aardsysteem. Bijvoorbeeld over het effect op de vaste aarde van de vroegere gletsjers of hoe de ijskappen in wisselwerking staan met de oceanen en de atmosfeer. Er is veel dat we moeten begrijpen, alleen om de zeespiegelstijging te begrijpen, en dat is wat mij als wetenschapper voortdrijft."

― Dr. Ricardo Riva

Steun onderzoek naar de verplaatsing van water- en ijsmassa's

UFD - eenmalige donatie Watermassa's in beweging

UFD - eenmalige donatie Watermassa's in beweging
Ik doneer aan het Universiteitsfonds Delft

UFD - donatie via machtiging Watermassa's in beweging

UFD - donatie via machtiging Watermassa's in beweging
Ik machtig het Universiteitsfonds Delft voor

Om beter te begrijpen hoe ijskappen, vaste aarde en zeespiegel elkaar beïnvloeden, is het belangrijk om gebruik te maken van zoveel mogelijke observaties. De meeste observaties uit het verre verleden (eeuwen tot millennia) komen uit de geologie. Maar ook worden zij beïnvloed door tektonische bewegingen.

Om de waargenomen veranderingen in de zeespiegel sinds de laatste ijstijd beter te kunnen benutten, is dr. Riva van plan om een zeer innovatief model te bouwen, dat het effect van tektoniek en smeltende ijskappen tegelijk kan verklaren. Een betere kijk naar het verleden zal dan helpen om te voorspellen hoe de zeespiegel in de komende eeuwen zal veranderen. Een bijdrage voor de ontwikkeling van dit innovatieve model is zeer welkom.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de nalatenschap van wijlen prof.dr. Jan Korringa

Dr. Ricardo Riva doet onderzoek naar de effecten van het verplaatsen van watermassa's van de ene plaats naar de andere.