Zuiver water

Delftse technologie voor recycling van afvalwater in India
In de miljoenensteden van India stroomt het meeste afvalwater ongehinderd door oude waterafvoerstelsels. Deze zwaar vervuilde open riolen vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu. De omvang en complexiteit van dit nijpende probleem wordt inmiddels erkend door de overheid en de universitaire wereld in India. India en Nederland werken nu samen in een groot onderzoeksproject onder leiding van de Delftse hoogleraar Merle de Kreuk. Het onderzoek vindt plaats in Nederland, maar India realiseert uiteindelijk de zuivering zelf.


Prototype binnen vijf jaar
De TU Delft helpt bij het opzetten van een zuiveringsinstallatie in New Delhi, een van de meeste vervuilde steden van India. Professor Merle de Kreuk wil in India binnen vijf jaar een prototype realiseren voor 1000 mensen. Later hoopt ze dit prototype te kunnen vertalen naar een ontwerp waar per installatie 5000 mensen direct baat bij hebben. De beschikbaarheid van bruikbaar water voor bijvoorbeeld irrigatie van akkers heeft onmiddellijk impact op de gezondheid van de omwonenden en de lokale bedrijvigheid. Bovendien draagt de zuiveringsinstallatie bij aan een betere leefomgeving door hergebruik van afvalwater en door het benutten van biogas uit vervuild water als energiebron.

Kennisoverdracht
Kennisoverdracht is een belangrijk speerpunt in dit project. Merle: “De huidige westerse aanpak waarbij internationale bedrijven grote zuiveringsinstallaties bouwen werkt niet, omdat er geen lokale verankering plaatsvindt waardoor de kennis verdwijnt zodra bijvoorbeeld het bedrijf na een paar jaar zijn focus verlegt en vertrekt. Kleine decentrale, low-tech en low-budget zuiveringen zijn de oplossing en hier is onderzoek voor nodig.

Kennisoverdracht vindt plaats in duo’s van Aziatische en Nederlandse studenten. Aziatische studenten verdiepen zich in het onderzoek in Delft en passen die kennis toe in Azië. En Nederlandse studenten en onderzoekers leren van hen welke toepassingen lokaal uitvoerbaar zijn. Hun opdracht: het afvalwater behandelen met biofilters gemaakt van een verbeterde vorm van steenwol.

Biofilters voor zuivering én groene leefomgeving
De gebruikte biofilters, drainblocks, zijn gemaakt van een verbeterde vorm van steenwol. Dit is materiaal van hoge porositeit waardoor bacteriën ingroeien die vervolgens het water zuiveren. Daarnaast werkt het ook als een filter dat zwevende deeltjes tegenhoudt. Ook kunnen er planten op groeien die het water extra zuiveren. Uiteindelijk zuiveren deze drainblocks niet alleen het water maar dragen ze ook bij aan een groenere, gezondere en veiligere leefomgeving

Uitwisselingsproject
Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt onderzoek met grote maatschappelijke impact. Dankzij genereuze bijdragen van alumni en andere donateurs begon in 2018 een uitwisselingsproject van Nederlandse en Indiase studenten en een onderzoeksproject waarin zuiveringsfilters getest worden. Uw steun maakt het verschil.

Afvalwaterzuivering is mijn specialisme, maar onderwijs is mijn passie. Ik wil kennis overdragen zodat mensen het zelf kunnen.

Header foto door: BAS LOSEKOOT PHOTOGRAPHY

Prof. dr. ir. Merle de Kreuk