Criteria & aanmelden

Je kunt jezelf aanmelden voor de Marina van Damme beurs. Uiteraard moet je welaan een aantal beoordelingscriteria voldoen. Ook dien je een plan in te leverenwaaruit blijkt welke ontwikkelingen je sinds je afstuderen hebt doorgemaakt, inclusiefcurriculum vitae, wat je ambitie en motivatie is, welke stappen je daarvoor denkt tekunnen gaan zetten en hoe je de beurs daarvoor zou willen gebruiken.

Beoordelingscriteria

 • Je hebt een masterdiploma of PhD behaald bij de TU Delft.
 • De aanvraag heeft betekenis voor je persoonlijke ontwikkeling. Het betreft een grensverleggende of discipline-overschrijdende stap of wending in je loopbaan of een sterk internationale oriëntatie die gerealiseerd wordt door
 • samenwerking met een of meer prominente buitenlandse instellingen.
 • De voorkeur gaat uit naar vrouwen die reeds een loopbaan hebben opgebouwd, maar ook aan het begin van je carrière kun je een beroep doen op de beurs.
 • Je aanvraag is uitvoerbaar.
 • Je aanvraag wordt gerealiseerd bij een erkend onderwijs- en/of onderzoeksinstituut of bedrijf, in binnen- of buitenland.
 • Je behaalt een diploma, certificaat of getuigschrift.
 • Het is een pré als je een voorbeeldfunctie vervult.
 • Je ouders hebben bij voorkeur geen academische opleiding gevolgd.
 • De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede) financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de universiteit waar ook de masteropleiding gevolgd is of een promotie is afgerond, worden niet gehonoreerd.

Aanmelden

De aanmelding voor de Marina van Dammebeurs 2020 is nog niet geopend. We maken binnenkort op deze pagina bekend wanneer (in het voorjaar) de aanmeldingen open gaan.

Aanmeldingsprocedure

Bij je aanmelding vragen wij je om drie documenten te uploaden:

 1. Curriculum Vitae
 2. Plan van aanpak
 3. Begroting & tijdpad

In je plan van aanpak moet worden opgenomen:

 • Een korte beschrijving van jouw carrière tot nu toe.
 • Een korte beschrijving van de beoogde stap of wending in de loopbaan en het belang hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat.
 • Een korte toelichting hoe de beurs wordt ingezet om de beoogde stap of wending te bewerkstelligen, ondersteund door een aanbevelingsbrief / toelatingsbrief van een hoogleraar of instituut waar de opleiding genoten gaat worden;
 • Een omschrijving van eventuele aanvragen bij andere fondsen voor dit plan.

Je plan van aanpak mag in totaal maximaal drie pagina’s A4 zijn, exclusief CV en
bijlagen.

Het vervolgtraject

Alle inzendingen worden door een jury beoordeeld.  Een select aantal vrouwen wordt uitgenodigd om hun plan te presenteren tijdens de uitreiking van de Marina van Dammebeurs in Delft. Hierna en ter plekke wordt de winnares bekend gemaakt en de beurs uitgereikt. Mocht je uitgenodigd worden om je plan te komen presenteren, verwachten we dat je persoonlijk aanwezig bent om dit te doen.

De winnares van de beurs krijgt vier jaar de tijd voor het uitvoeren van haar plan. Uitzonderlijke situaties worden door het Universiteitsfonds Delft in overleg met mevrouw Van Damme of een vertegenwoordiger van het Van Damme netwerk beoordeeld. Het universiteitsfonds volgt je in de voortgang van je plan.

NB: voor de runners-up is er een bijdrage van €2.500 per pesoon vanuit het Fortunafonds beschikbaar.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over je aanmelding, neem dan contact op met Jacqueline Kalkman via ufonds@tudelft.nl of telefoon +31 (0)15 2786409.