Wie is Marina van Damme?

De Marina van Damme beurs is mogelijk dankzij een schenking van mevrouw dr. ir. Marina van Damme. In 1953 studeerde Marina van Damme af aan de TU Delft als chemisch technoloog. In 1965 promoveerde ze als eerste vrouwelijke ingenieur aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente.

Na haar afstuderen in 1953, volgt een indrukwekkende carrière. Na vijf leerzame jaren bij het Centraal Laboratorium van TNO in Delft, stapt ze over naar Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, KNZ (tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel). Eerst als research-medewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunct-directeur van KNZ. In die periode promoveert ze ook als eerste vrouw aan de Universiteit Twente.

Rond haar veertigste besloot ze dat het tijd werd voor iets heel anders. De research liet ze achter zich, ze wilde zich in de richting van business development bekwamen. Het is een sprong in het diepe voor Van Damme maar ze klimt de carrièreladder alweer snel op.

‘Dat mijn man mijn carrière indertijd voorrang gaf aan de zijne en bij elke nieuwe stap achter me stond, was erg belangrijk voor me.’

Via tal van andere functies wordt ze in 1977 directeur Chemische Strategie van Akzo. Ze adviseert de Raad van Bestuur over strategische en operationele plannen en over investeringsprojecten en acquisities. Ze zit in de Raad van Toezicht van TNO en van ABN AMRO, is actief in ondernemersorganisatie VNO en lid van studiegroepen die zich in Brussel en op het ministerie van Economische Zaken buigen over technologiebeleid.

"Ik heb een geweldige loopbaan gehad, die ik ook andere vrouwelijke afgestudeerden gun. Ik wil hen graag de kans geven een stap extra te zetten buiten hun eigen universiteit, voor verdere verdieping of internationalisering. Daarmee vergroten ze hun kans op een interessante carrière”, zegt Marina van Damme, die de prijswinnaars iedere zomer ontvangt onder de appelboom van haar boerderij. "Er ontstaat zo een netwerk van vrouwen die hun ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar verder helpen. Daaruit blijkt dat de beurs inderdaad een push geeft aan hun loopbaan."   

Van Damme besloot het stokje door te geven en reikte in 2004 samen met het Universiteitsfonds Delft de eerste Marina van Damme beurs uit om een talentvolle alumna een duwtje in de rug te geven.