Peter Paul Petrich PhD scholarship

Uitzonderlijk goede masterstudenten in de richting Applied Mathematics kunnen hun eigen idee voor een onderzoeksproject indienen.

De inschrijvingen zijn nu gesloten.

Doelgroep

Studenten die het masterprogramma van het Delft Institute of Applied Mathematics (DIAM) volgen en hun promotie onderzoek aan de TU Delft aan het voorbereiden zijn.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Student heeft zijn bachelor degree programme cum laude afgerond volgens de TU Delft standaard;
 • Student heeft het eerste jaar van de master opleiding nominaal afgerond;
 • Students is ingeschreven voor het tweede jaar van de master opleiding aan de TU Delft.

Aanmeldingsproces

 • Studenten leveren een plan in voor een promotie onderzoek, inclusief een voorstel voor een voorgenomen adviserende promotor, een onderzoeksplan met planning en een motivatiebrief;
 • De voorgenomen adviserende promotor schrijft een aanbevelingsbrief;
 • De nieuwe aanmeldingsdatum wordt nog bekend gemaakt

Jury en beoordeling

Een jury beoordeeld alle inzendingen. De genomineerde kandidaten en de keuze voor de uiteindelijk winnaar worden beschreven in een samenvattend juryrapport.

Tijdsverloop

Voorbereidingsfase

 • Geschreven voorselectie door de jury in november;
 • Eind november worden de genomineerde kandidaten bekend gemaakt;
 • Tweede helft december: de genomineerde kandidaten geven tijdens een besloten bijeenkomst een presentatie van hun voorstel aan de jury in aanwezigheid van dhr. Peterich en een vertegenwoordiger van het Universiteitsfonds.

Tijdens PhD

 • De winnaar kan het promotie onderzoeksproject uitvoeren aan de TU Delft
 • Aan het einde van het eerste jaar wordt de PhD student geevalueerd om te bepalen of het onderzoeksproject wordt gecontinueerd. Als het onderzoek niet voldoet aan de normen van de jury wordt het scholarship on hold gezet totdat een nieuwe kandidaat is gevonden.
 • Ieder jaar rapporteert de PhD student aan het Peter Paul Peterich Fonds.

Over het Peter Paul Peterich Fonds

Het Peter Paul Peterich Fonds beheert het legaat van Mr. Peter Paul Peterich – verzamelaar, dichter en mecenas (1933 – 2000). Naast de culturele sector in Nederland, met name de Nederlandse poëzie, steunt de Stichting onafhankelijke wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De Raad van bestuur van het Peter Paul Peterich Fonds definieert wiskunde als de meest poëtische van alle wetenschappen. Financiële steun te verlenen aan een promovendus ‘met voortreffelijke kwaliteiten’ in toegepaste wiskunde, is een van de belangrijke ambities van het Peter Paul Peterich Fonds. Het Universiteitsfonds Delft helpt mee deze ambitie te realiseren.

Een lijst van alle voorgaande winnaars is hier te vinden.