SVM Packaging and Environment Scholarship

Slimme ideeën voor Verpakking en Milieu?
Heb jij vernieuwende, onverwachte, overstijgende inzichten rond het thema verpakking en milieu? Wil je jouw ideeën over de optimale balans tussen consumentengemak en milieubelasting de ruimte geven?

Het Universiteitsfonds Delft samen met de stichting Verpakking en Milieu rijkt beurzen van €4.000 uit aan masterstudenten met verrassende ideeën rondom dit thema. Hoe je met jouw scriptie een van deze beurzen kan winnen lees je hieronder

Hoe aan te melden
Lever je masterthesis voorstel in via dit formulier.

Doelgroep
Je hebt het eerste jaar van je masterstudie afgerond. Je bent bezig met het voorbereiden van je masterthesis in het tweede jaar van het masterprogramma aan de TU Delft. Je masterthesis is gerelateerd aan het onderwerp ‘Verpakking en Milieu’.

Leidende criteria binnen dit thema zijn: meer gebruikersgemak voor de consument en de minste milieubelasting. Dit kan zijn door ontwerp/design van de verpakking, het voorkomen van verpakking, nieuwe of andere vormen van herverwerking en/of creatieve ideeën voor afvalfase.

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Een motivatie voor deelname aan de SVM Packaging and Environment Scholarship.
 • Een masterthesis proposal (3 à 4 pagina’s) gerelateerd aan het onderwerp ‘Verpakking en Milieu’, waarin opgenomen:

  • een sterke technische onderbouwing;
  • een creatief innovatief voorstel;
  • een omschrijving van de beoogde bijdrage van je masterthesis proposal aan de maatschappelijke discussie over verpakking en milieu.

 • Een aanbevelingsbrief van je beoogde hoogleraar van de TU Delft, voorzien van handtekening
 • Het afstuderen vindt plaats aan de TU Delft of resulteert in een TU Delft masterthesis.

Jury
De jury bestaat uit:

 • Prof. dr. P.C. Rem (CiTG, TU Delft)
 • Prof. dr. A.R. Balkenende (IO, TU Delft)
 • Vertegenwoordiging faculteiten (TNW en TBM, TU Delft)
 • Vertegenwoordiging SVM

Planning

 • Inschrijving gedurende het gehele studiejaar.
 • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een presentatie tegenover de jury (niet verplicht).

Doelstelling, Visie en Historie SVM
Sinds haar oprichting in 1971 heeft SVM de doelstelling intellectuele en creatieve inzichten ten aanzien van verpakking en milieu onder meer door onderzoek te stimuleren onder een breed wetenschappelijk veld.

SVM richt zich daarbij in het bijzonder op jonge generaties aan universiteiten en hogescholen om hen te interesseren en stimuleren zich in het thema verpakking en milieu te verdiepen.

In de jaren ’90 werd de stichting als organisatie ingezet om namens de gehele verpakkingsketen en alle verpakkingsmaterialen meerdere verpakkingen convenanten met de overheid af te sluiten met preventie-, hergebruik- en recyclingdoelstellingen.

SVM streefde naar een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven, landelijke en lokale overheden en consumenten voor verpakkingen in de afdankfase en toepassing van bewezen milieu-effectieve maatregelen.

Vanaf 1998 heeft SVM niet meer deze rol. SVM is een onafhankelijke stichting die het fonds beheert dat resteerde uit de jaarlijkse bijdrage van meer dan 200 bedrijven die in de periode 1990-1998 betrokken waren bij SVM.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wanneer wordt de beurs uitgereikt?

Er is geen deadline voor het aanmelden van de beurs en ook geen officiële uitreiking. Studenten kunnen het gehele collegejaar een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt het totdat het bekend is of ik de beurs krijg toegekend?

Maximaal 1 kwartaal na indiening

Mag ik me ook aanmelden als internationale student?

Ja, internationale studenten kunnen zich ook aanmelden

Mag ik zelf bepalen waar ik het gewonnen geld aan besteed?

Ja, mits het conform het ingediende voorstel is.

Is het relevant vanuit welke studie ik deze aanvraag doe?

Nee, het maakt niet uit welke studie je volgt.

Kan ik ook aanspraak maken op deze beurs als ik mijn onderzoek bij een bedrijf doe?

Dit kan alleen wanneer je geen betaling van het betreffende bedrijf ontvangt om dit onderzoek te doen.

Op welke punten zal de jury mijn voorstel beoordelen?

De jury zal gezamenlijk beslissen welke voorstellen het beste zijn op basis van originaliteit, innovatieniveau, kwaliteit, toepasbaarheid van het onderwerp en maatschappelijke relevantie en in lijn met de doelstelling van SVM.

Meer informatie?

Universiteitsfonds Delft