Criteria TU Delft COVID-19 Response Fund

Final call for proposals | 12 april 2021

Op 15 april 2021 wordt het TU Delft COVID-19 Response Fund gesloten. Er is echter nog budget over. Mocht u een projectvoorstel hebben dat aan de onderstaande criteria voldoet, met een looptijd van maximaal 6 maanden per 1 april 2021, dan kunt u uw aanvraag tot 12 april 2021 indienen via c.devisser-1@tudelft.nl

Project aanvragen TU Delft Covid-19 Response Fund
Het TU Delft Covid-19 Response Fund is gericht op het snel kunnen steunen van Delftse initiatieven op het gebied van corona bestrijding. Het fonds is bedoeld voor Delftse projecten die werken aan oplossingen die, in eerste instantie, op korte termijn in te zetten zijn in de strijd tegen het coronavirus. Afhankelijk van de opbrengsten van de fondsenwervingscampagne, kunnen bijdragen uit het fonds uitbreiden naar relevante projecten op de midden-lange termijn (mogelijk al vanaf juni 2020).

Beoordelingskader
Het volgende beoordelingskader is gedefinieerd dat zal worden gebruikt bij de beoordeling van de ingediende verzoeken om een financiƫle bijdrage:

Het covid-19 fonds is bedoeld om early stage onderzoeksprojecten te steunen die gericht zijn op het bijdragen aan, in eerste instantie korte termijn, oplossingen en de feasibility daarvan voor echte acute problemen en noden in de wereld ten gevolge van de covid-19 epidemie. Het fonds is dus niet bedoeld voor het financieren van de opschaling of productie. Het fonds subsidieert geen tegemoetkomingen voor de inzet van (recent afgestudeerde) studenten en medewerkers in de projecten.

Gezien de korte termijn focus van de te financieren projecten wordt er van de aanvragen verwacht dat er een partij is geĆÆdentificeerd die graag de uitkomst van het onderzoek wil hebben en gebruiken. Dit is nodig om eventueel in een volgende fase een vragende partij te hebben, wat essentieel is voor het starten van de opschaling bij gebleken succes. 

Per 11 mei heeft het TU Delft COVID-19 Response Fund besloten haar criteria voor COVID-19 gerelateerde projecten uit te breiden met het volgende:

 •  De commissie staat positief tegenover bijdragen ter vergoeding van werkuren van onderzoekers, studenten (assistenten) en ingehuurde tijdelijke krachten onder de volgende voorwaarden:
  • Het betreft geen financiering van uren die reeds in de eerste,  tweede of derde geldstroom zijn gedekt.
  • Mogelijke uitzondering op bovenstaand kan zijn dat de PhD kandidaat/postdoc zich toespitst op COVID-19 werk, dat niet gelinked is aan, noch verwerkt kan worden in zijn/haar lopende onderzoek en er daardoor een significante uitloop wordt verwacht van het eigen onderzoek
  • De vergoeding van deze uren wordt gebaseerd op directe personeelskosten. Graag aanvragen indienen op basis van dit tarief.
 • Alle overige criteria blijven van kracht. Er moet bijvoorbeeld dus nog steeds een vraag vanuit de maatschappij zijn om COVID-19 te bestrijden, dan wel de Nederlandse maatschappij of wereldwijd te helpen in deze corona tijd. Een afnemer moet dus ook nog steeds geĆÆdentificeerd zijn
 • Ook zijn aanvragen mogelijk die direct betrekking hebben op corona gerelateerde oplossingen voor de TU Delft campus, bijvoorbeeld ten behoeve van de restart komend collegejaar.

Beoordelingsprocedure ā€“ speciale commissie
Gezien de urgentie van de crisis is het cruciaal dat aanvragen op een snelle manier beoordeeld kunnen worden. Daarom hebben we een speciale commissie opgericht waarin drie leden de aanvragen gaan beoordelen en het Universiteitsfonds in de besluitvorming kan adviseren. Deze commissie bestaat uit Theun Baller (decaan 3mE), John Schmitz (decaan EWI) en Dirk Jan Veeger (voorzitter department of biomechanical engineering).

Aanvragen
Aanvragen kunnen per email naar het Universiteitsfonds Delft gestuurd worden via c.devisser-1@tudelft.nl.

De aanvraag moet het volgende zo concreet mogelijk beschrijven:

 • Wat het project behelst (doel, beoogde oplossing en verwachte oplevering van de oplossing)
 • Samenwerking met welke instanties en hoe de vraag tot stand is gekomen (borging inzetbaarheid van de oplossing in de maatschappij)
 • Hoeveel geld er nodig is en wanneer (om op beoogde oplossing in te zetten in de maatschappij op de zeer korte termijn)

Meerdere aanvragen per project zijn mogelijk: het gaat om nu bijstaan. En we begrijpen dat er bijvoorbeeld twee weken later mogelijk nog een vraag komt voor een volgende stap in de ontwikkeling van het project. Ook zijn aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk, dus voor projecten die al in maart gestart zijn.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met Cindy de Visser via c.devisser-1@tudelft.nl of 06-41612248