Leermeesterprijs

Elk jaar organiseert het Universiteitsfonds Delft de Leermeesterprijs voor hoogleraren aan de TU Delft.

Deze prijs wordt toegekend aan een hoogleraar, die door middel van de kwaliteit van zijn/haar onderwijs én zijn/haar onderzoek én door de uitstraling daarvan op de omgeving van studenten en promovendi excelleert.

Livestream Leermeesterprijs 2021

U kunt de uitreiking van maandag 6 september 2021 hier terugkijken!
 

Bekijk de uitreiking terug via deze link

De prijs
De Leermeesterprijs bestaat uit een netto bedrag van €15.000,-, een zilveren penning, een oorkonde van het Universiteitsfonds Delft.

Kandidaten & voorwaarden
De decanen en studieverenigingen van elke faculteit kunnen kandidaten voordragen. Uiteraard moeten de kandidaten wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De kandidaat excelleert in de kwaliteit van zowel onderzoek als onderwijs;
  • Deze kwaliteit heeft een bijzondere uitstraling op studenten, promovendi en collega's;
  • De kandidaat beschikt over buitengewone onderzoeksreputatie en grote internationale uitstraling.

Voorstellen indienen - voorselectie
Voor de voorselectie verzoeken we om kandidaten uiterlijk 22 maart 2021 voor te stellen door middel van een motivatiebrief van de Decaan èn een motivatiebrief van de studievereniging van de betreffende faculteit. 

Wij ontvangen de motievatiebrief van de decaan en de studievereniging graag digitaal via ufonds@tudelft.nl.

Op basis van deze voorstellen selecteert de selectiecommissie een top drie. Mocht een of meerdere van uw nominaties tot deze top drie behoren, wordt u gevraagd een volledig (vertrouwelijk) motivatiedossier samen te stellen en dit uiterlijk 30 april aan te leveren. Uit de drie volledige uitgewerkte voordrachten wordt de Leermeester 2021 geselecteerd.

Uitgewerkte voordrachten voor top drie kandidaten
De volledig uitgewerkte voordracht hoeft dus uitsluitend voor de geselecteerde top drie kandidaten ingezonden te worden. Dit kan tot uiterlijk 30 april 2021. Dit dossier dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

  • Een recent CV met daarin relevante informatie met betrekking tot het onderwijsaspect en onderzoeksaspect en een lijst van publicaties;
  • Mogelijk positief effect voor de TU Delft;
  • Een motivatiebrief van de decaan;
  • Een motivatiebrief van het bestuur van de studie-vereniging(en) waar de kandidaat het meeste tijd besteed aan zijn/haar onderwijs;
  • Aanbevelingsbrieven van (voormalige) MSc studenten en/of PhD studenten.

De uitgewerkte voordrachten zoals hierboven genoemd kunnen worden ingediend via de decaan van de betreffende faculteit via ufonds@tudelft.nl

De voorstellen worden beoordeeld door de selectiecommissie, bestaande uit hoogleraren van de TU Delft waarvan de meeste zelf eerder tot leermeester zijn uitgeroepen, onder voorzitterschap van Prof.dr.ir. A. van Keulen.

Informatie
Vragen? Neem contact op met Jacqueline Kalkman via 015 – 278 6409 of per email via: ufonds@tudelft.nl. Nieuwsgierig naar alle winnaars? Bekijk dan onze lijst met Leermeesters.