Didactiek

Bij het Wetenschapsknooppunt TU Delft staat de didactiek van 'onderzoekend en ontwerpend leren' centraal: onderwijs waarin leerlingen vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Hierbij wordt een beroep gedaan op het ontwikkelen van allerlei vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit en kritisch denkvermogen. Ook gaan we hier dieper in op hoe je dit proces kunt volgen en verrijken.

Ontwerpend leren

De didactiek van ontwerpend leren begint met een probleem of behoefte en is gericht op het ontwikkelen van een oplossing. Het bijzondere van een creatief ontwerpproces is dat leerlingen alle ruimte krijgen om hun verbeeldingskracht te gebruiken. Ze ontwikkelen eigen ideeën en vertalen dat naar een tastbaar product. Ze ontdekken dat meerdere oplossingen mogelijk zijn. Om leerlingen te leren ontwerpen, maken we in het onderwijs gebruik van de ontwerpcyclus. De kern van dit proces is verwoord  in de stap ‘ideeën verzinnen’. Hoewel je in ontwerpen gebruik maakt van logica, is het verbeeldingskracht die je brengt bij een nieuwe, authentieke oplossing.

Lees meer: download hier de praktische leidraad ontwerpend en onderzoekend leren


Onderzoekend leren

De didactiek van onderzoeken is gericht op het vermeerderen van kennis en op begrip van de wereld. Onderzoekend leren begint altijd met verwondering of een vraag waar je antwoord op wilt krijgen. Vervolgens start het onderzoeksproces. De rol van de leraar is er één van inspirator en coach. Steeds geef je vanuit waarneming en verwondering ruimte aan speels verkennen. Deze speelse verkenning mondt vervolgens uit in een systematisch onderzoek waarin leerlingen informatie verzamelen, tot nieuwe inzichten komen en zelf conclusies trekken.

Meer weten? Download hier de praktische leidraad ontwerpend en onderzoekend leren.


O&O Vaardigheden

Iedereen die ontwerp- en onderzoeksprojecten met leerlingen uitvoert merkt dat er super veel wordt geleerd. Regelmatig zeggen leraren “Er komt zoveel talent in de klas boven drijven”. Tegelijkertijd vinden de leerkrachten en leerlingen het lastig om te weten wat ze nu echt aan het leren zijn. De actieve didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren is een zeer effectieve manier om 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Vaak blijven de 21ste vaardigheden vaag. De TU Delft heeft de zeven belangrijkste ontwerpvaardigheden tastbaar beschreven; de Erasmus universiteit heeft hetzelfde gedaan voor de onderzoeksvaardigheden. Beide sets vaardigheden worden toegelicht in onze praktische leidraad.

Bij de set ontwerpvaardigheden is tevens een aanpak om doelgericht aan deze vaardigheden te werken in het onderwijs, middels formatieve evaluatie (zie hieronder).


Ontwerpend leren formatief evalueren

Formatieve evaluatie is het proces van materiaal verzamelen, interpreteren en gebruiken door leerlingen en hun leerkrachten om te bepalen wat leerlingen kunnen, wat ze willen gaan leren en hoe ze daar het beste kunnen komen. Wetenschapsknooppunt TU Delft heeft samen met partners de aanpak ‘Ontwerpen in Beeld’ ontwikkeld, waar ontwerpend leren, 21e eeuwse vaardigheden en formatieve assessment samenkomen.

Lees hier meer informatie.