Stel je eigen project samen

In “Your Turn voor de leerkracht” staan voor stap- voor stap instructies waarmee leraren een ontwerpproject over een eigen thema kunnen opzetten voor de bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Hiermee doen leerlingen ervaring op met ontwerpen rond aansprekende thema’s uit de eigen leeromgeving.

Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek, bevat de handleiding een rijkdom aan mogelijkheden voor real-life ontwerpend leren. Met Your Turn heeft de leerkracht tal van werkvormen in handen om creativiteit, communicatie en empathie te bevorderen, bijvoorbeeld omgekeerd brainstormen, werken met persona’s, kiezen met een keuzekruis of het maken van een videostrip. De handleiding geeft concrete aanwijzingen om het niveau van ontwerpend leren te verhogen. Het bouwt voort op een serie toegepaste lespakketten “Your Turn - aan de slag als echte ontwerpers”, zie onder ‘projecten groep 5-8’.