Werkvormen Your Turn

De werkvormen van Your Turn zijn gebaseerd op gevestigde methoden, technieken en benaderingen voor het aanleren van ontwerpvaardigheden aan professionals.

Download hier alle werkvormen in een pdf of kijk hieronder voor de losse werkvormen per ontwerpstap: Probleem verkennen en formuleren (stap 1), Ideeën verzinnen (stap 2a), ideeën/concepten selecteren (stap 2b en 3b), uitwerken van concept tot prototype (stap 3, 4, 5), communicatie over een ontwerpidee: presenteren (stap 6). De nummers tussen haakjes verwijzen naar de stappen en activiteiten in de ontwerpcyclus. De werkvormen zijn ook in het Engels beschikbaar. Bij de werkvormen met een * zijn instructie filmpjes voor leerlingen gemaakt.

Bekijk de werkvormen uitgelegd door leerlingen op YouTube.


Probleem verkennen en formuleren

 
Kies je vak*
Leerlingen ontdekken dat zij van elkaar verschillen, maar de gebruikers voor wie ze ontwerpen ook. Bekijk de video.

Ervaringen verzamelaar
Op een speelse en creatieve manier stilstaan bij eigen ervaringen.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal en bekijk een voorbeeld.

Omgevingsvlog*
Door het maken van een vlog brengen de leerlingen de situatie of omgeving in kaart waarvoor ze een ontwerp gaan maken en zien ze in dat iedereen de situatie anders beleeft. Bekijk de video.

Persona
Inzicht verkrijgen in de doelgroep door het maken van persona’s: levensechte omschrijvingen van gebruikers, in woord en beeld.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal en bekijk de voorbeelden.

Van verhaal naar ontwerpvraag
Het formuleren van een ontwerpvraag vanuit een verhaal over gebruikers.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal en bekijk een voorbeeld.


Ideeën verzinnen


Omgekeerde brainstorm*
Ongewone ideeën bedenken vanuit het tegenovergestelde van de huidige situatie. Bekijk de video.

Plaatjesbrainstorm*
Afbeeldingen zorgen voor inspiratie tijdens het verzinnen van ideeën. Bekijk de video.
Klik hier voor de werkbladen met plaatjes en vakjesvel (A3).

Woordenbrainstorm
Willekeurige woorden zorgen voor inspiratie tijdens het verzinnen van ideeën.
Klik hier voor de werkbladen met woorden en vakjesvel (A3).

Open je zintuigen
Serie compacte oefeningen om de ontwerpomgeving te verkennen met je zintuigen: kijken, voelen, ruiken, horen.
Klik hier voor de opdrachtkaarten.

Combineer - fantaseer
Nieuwe ideeën bedenken door te fantaseren over voorwerpen en eigenschappen.
Klik hier voor de kaartjes (A4) en het bord (A3).


Ideeën/concepten selecteren


Ja/nee lijst
Een snelle grove selectie maken van ideeën om mee verder te gaan.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal.

Stippenmethode
Een selectie maken van ideeën om mee verder te gaan.

Keuzekruis*
Een visueel hulpmiddel om samen een bewuste selectie te maken van ideeën. Bekijk de video.

Keuze verkeerslicht
Ideeën toetsen aan eisen en wensen en ze snel onderling vergelijken door de kleurcodes rood-oranje-groen.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal en bekijk een voorbeeld.


Uitwerken van concept tot prototype


Werkblad idee uitwerken
Geen specifieke werkvorm, maar een werkblad dat leerlingen op weg helpt om hun idee uit te werken.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal.

Feedback die inspireert*
Formuleren van effectieve feedback via een vaste routine, op een feedbackformulier. Bekijk de video.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal en bekijk de voorbeelden.

Werkblad testplan
Geen werkvorm, maar een hulpmiddel om het testen met gebruikers goed voor te bereiden.


Communicatie over ontwerpidee: presenteren


Videostrip*
Maken van een heldere video over het ontwerpidee om makkelijk te delen met een probleemeigenaar. Bekijk de video.
Klik hier voor het leerlingenmateriaal.

Puzzelen met ontwerppresentaties
Leerlingen ontdekken de structuur en belangrijke elementen van ontwerppresentaties.
Klik hier voor het werkblad en het antwoordvel.

Oplossingsverhaal
Het gebruiken van een handige vertelstructuur voor het presenteren van ontwerpideeën.
Klik hier voor het werkboekje.