Communicatie bij ontwerpen

In ontwerponderwijs werken leerlingen vaak in teams aan een ontwerpvraagstuk. Goed kunnen samenwerken en communiceren is daarom belangrijk en ondersteunt kennis- en idee-ontwikkeling. Het creatieve proces stelt specifieke eisen aan de communicatie. Hoe kan je een mentaal beeld van de oplossing goed overbrengen aan een ander? Hoe geef je zo feedback dat de ander niet in de weerstand schiet?

Publicaties

Onderzoek 1: Presentatie van een ontwerp aan een klant
In het NRO/NWO project ‘co-design with kids’ ontwikkelden we diverse hulpmiddelen voor het presenteren van een ontwerp in wording aan een (echte) opdrachtgever. Miroslava Silva, gastonderzoeker bij WK TU Delft, gebruikte in haar onderzoek goede voorbeelden vooraf en merkte dat dit leerlingen inzicht geeft in de specifieke componenten van een ontwerppresentatie. Vervolgens konden ze relatief zelfstandig een presentatie van hun eigen ontwerp maken.

Onderzoek 2: Catalogus van goede voorbeelden van ontwerppresentaties
Dit onderzoek ‘Fostering creative design dialogue in technology education for the 21st century’ voeren wij samen uit met het lectoraat Bètadidactiek van de Hogeschool Utrecht. In dit project zijn authentieke ontwerppresentaties verzameld in mbo- en TU-ontwerpersopleidingen. Een catalogus met ruim dertig voorbeeldfilmpjes uit verschillende domeinen (bouwkunde, industrieel ontwerpen en multimedia) is te vinden op de website ontwerptaal.nl en hier vindt u extra informatie over dit project.

Ontwikkelde didactiek en werkvormen

Uit het onderzoek  van Miros Silva zijn een aantal praktische werkvormen voortgekomen: