Empathie-ontwikkeling

Bij ontwerpend leren bedenk en maak je een product voor een ander. Het betrekken van de gebruikers in het ontwerpproces is daarom een belangrijke trend in de ontwerpwereld. Technisch is er heel veel mogelijk, om iets zinvols te creëren dien je de gebruiker en zijn dromen, verlangens en problemen te kennen.  Goed onderwijs in ontwerpen geeft kinderen de kans om zich in te leven in gebruikers. Wij onderzoeken hoe leerlingen zich kunnen inleven in een ander tijdens ontwerponderwijs en ontwikkelen werkvormen voor onderzoek naar toekomstige gebruikers.

Publicaties

Onderzoek 1 en onderzoek 2: kinderen als mede-onderzoekers
Fenne van Doorn (onderzoeker faculteit industrieel ontwerpen TU Delft) onderzocht hoe kinderen binnen- en buitenschools als echte onderzoekers mensen in hun omgeving kunnen interviewen zodat ze meer begrip en empathie krijgen voor de mensen voor wie ze ontwerpen.  Zie ook Remkes blog over de ‘beweegtuin’ waarbij kinderen een plek ontwerpen waar ouderen en kinderen samen kunnen bewegen. Lees ook Fennes proefschrift Children as co-researchers in Design.

Onderzoek 3: Empathie ontwikkeling in een co-design project
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe een ontwerpproject over buitenlessen bij kan dragen aan de empathie-ontwikkeling van leerlingen. Onderzoeker Maarten van Mechelen bespreekt in dit artikel drie empathie bevorderende technieken:  

  • Reflectie op de rol van empathie
  • Gebruik van een verhaal om de ontwerpuitdaging te introduceren
  • Wensen en behoeftes van de personages uit het verhaal bepalen

Ontwikkelde didactiek en werkvormen

In het onderzoeksproject  ‘co-design with kids’ ontwikkelden wij diverse werkvormen voor het inleven in een ander: