Formatief evalueren

Formatief evalueren van ontwerpend leren

Uit onderzoek is bekend dat formatief evalueren een grote leeropbrengst heeft. Maar hoe zit dit binnen ontwerpend leren? Hoe kunnen leerlingen vooraf leerdoelen en succescriteria kiezen en zichzelf en hun medeleerlingen van feedback voorzien? Wij ontwikkelden op basis van literatuuronderzoek hier werkvormen voor zoals Ontwerpen in Beeld, een aanpak om leren, denken en vaardigheden zichtbaar te maken.

Formatieve evaluatie is het proces van materiaal verzamelen, interpreteren en gebruiken door leerlingen en hun leerkrachten om te bepalen wat leerlingen kunnen, wat ze willen gaan leren en hoe ze daar het beste kunnen komen.
 

Publicaties

Onderzoek: Verhelderen van leerdoelen tijdens ontwerponderwijs
Bij formatief evalueren is het verhelderen van leerdoelen en het concreet maken daarvan via succescriteria een belangrijke strategie. Master-student Niels van den Burg heeft onderzoek gedaan naar het delen en verhelderen van het leerdoel “divergent denken”. Dit onderzoek laat zien dat formatief evalueren bijdraagt aan de ontwikkeling van creativiteit. De gebruikte werkvormen “Vaardigheid in Beeld” en “Op de goede weg” komen uit de set ontwerpen in beeld. Het wetenschappelijk artikel dat is verschenen over dit onderzoek vindt u hier.

Formatief evalueren van creativiteit
In deze publicatie legt Remke Klapwijk uit waarom creativiteit moeilijk meetbaar is en stelt ze dat een dialoog over de mate van creativiteit met je klas leidt tot dieper inzicht. Interessant is ook dat deze dialoog over creativiteit zich kan richten op het proces, het product, de persoon of de wijze waarop de omgeving (press) creativiteit stimuleert. Ze laat zien hoe onderzoekers en leerkrachten met behulp van deze vier perspectieven creativiteit in het onderwijs meer plek kunnen geven.

Ontwikkelde didactiek en werkvormen

De onderzoeks- en innovatieprojecten hebben didactische inzichten, lesmaterialen en uitlopende werkvormen voor formatief leren van ontwerpend leren opgeleverd:

Nieuws! Ontwerpen in Beeld gaat internationaal

De methode is vertaald in het Engels in samenwerking met professor Kay Stables, expert in formatief evalueren binnen ontwerpend leren aan de Goldsmith University London en gepresenteerd op een internationale conferentie voor techniek- en ontwerponderwijs (PATT) in Malta. Diverse landen waaronder Israël, Ierland en India willen de methodiek in hun pabo’s en basisscholen introduceren en we zijn samen met de Goldsmith University London bezig hieraan een vervolg te geven.