Maakonderwijs

Maakonderwijs is sterk in opkomst in Nederland. Nieuwe materialen en technieken zoals 3D printen zijn nu ook voor basisschoolkinderen beschikbaar, maar ook met eenvoudige materialen en met afval kan je veel maken. Wij onderzoeken hoe ontwerpen en maken elkaar kunnen versterken. Hoe zorg je dat maken meer is dan knutselen en imiteren? Hoe verloopt het proces van idee in je hoofd naar tastbaar resultaat?
 

Publicaties

Onderzoek 1: Doelgericht prototypen
Hoe kun je het maken van prototypes effectief inzetten tijdens ontwerponderwijs? Vaak beseffen leerlingen tijdens het maken niet dat een prototype wel lijkt op het uiteindelijke ontwerp, maar nog niet alles hoeft te kunnen of er mooi uit te zien. Met een discussiespel over prototypes gaan leerlingen veel gerichter te werk blijkt uit het onderzoek van Nadine Rodewijk. Met behulp van het spel kiezen de leerlingen vooraf een specifiek technisch of sociaal doel en weten ze beter wat hun prototype wel of niet hoeft te kunnen.

Onderzoek 2 : Maak-educatie afstemmen op vaardigheden
Niet alle leerlingen gaan actief aan de slag als ontwerpopdrachten compleet open zijn – ze worden als het ware overweldigd door de vele mogelijkheden. Annemarie Looijenga laat in haar onderzoek zien hoe je een ontwerpopdracht zo kan formuleren en tussentijds kan evalueren zodat wel alle leerlingen actief aan de slag gaan met ontdekken, maken en ontwerpen. De taak wordt in onderdelen opgeknipt en leerlingen krijgen specifieke succescriteria mee – terwijl er toch ruimte is om op eigen wijze creatief en experimenterend aan het ontwerp te werken.

Zie voor meer inspiratie: Alle papers van FabLearn 2018

Lees hier een blog van Remke over het proces van idee naar prototype.

Onderzoek 3: Vervolg doelgericht prototyping
Master student Iris Rattink heeft onderzoek gedaan naar tools voor leerlingen om het maken van prototypes tijdens het ontwerpproces op een hoger plan te brengen. Ze heeft verschillende tools ontwikkeld en onderzoek gedaan naar de inzet van de tools en het begeleiden van de prototype-fase met leerlingen. Omdat haar afstudeeronderzoek grotendeels in de lock-down periode i.v.m. Covid-19 plaatsvond, is verder onderzoek naar inzet van de tools in klassensetting nodig. Mocht je zelf interesse hebben om hier verder onderzoek naar te doen, laat het ons dan weten

Ontwikkelde didactiek en werkvormen: