Jaarplanning 2020-2021

Ontwerpend en onderzoekend leren (OOL)

Ook aankomend schooljaar kunt u zich als leerkracht weer verder ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van Ontwerpend en Onderzoekend Leren (OOL). Door deel te nemen aan inhoudelijke projecten kun je opgedane kennis en vaardigheden tijdens de (indien nodig online) bijeenkomsten direct toepassen in je eigen klas. In samenwerking met Wetenschapsknooppunt TU Delft bieden we gedurende dit schooljaar drie inhoudelijke projecten: ‘Ontwerp een buitenles’, ‘Biomedisch ontwerpen’ en ‘Daar zit muziek in’.

Alle projecten hebben een startbijeenkomst (kick-off) en een tussentijdse bijeenkomst (ontwikkelcafé) gedurende het project. Tijdens deze contactmomenten wordt er dieper ingegaan op de inhoud van het project, de didactiek van OOL en de bijbehorende activiteiten en werkvormen. De startbijeenkomst vindt plaats op een vast moment voor alle deelnemende leerkrachten. De ontwikkelcafés zullen plaatsvinden op inschrijving en in kleinere groepen (2 of 3 leerkrachten). Tijdens deze ontwikkelcafés ontvang je feedback op de tussenresultaten (ontwerpideeën van de leerlingen) en krijg je gerichte adviezen en tips om de leerlingen verder te helpen met het project.

Kortom: een gevarieerd aanbod en een laagdrempelige manier om samen met je leerlingen aan de slag te gaan met OOL. Kies zelf welk project / welke projecten je met de klas wilt uitvoeren!


Ontwerp een buitenles - Appetizer (september 2020)

Doet u net als 2880 andere basisscholen in NL mee met de nationale Buitenlesdag op 22 september? Grijp dan deze kans om leerlingen zelf een buitenles te laten ontwerpen!
Om direct goed van start te gaan in het nieuwe schooljaar geven we in een webinar uitleg over dit ontwerpproject i.s.m. Jantje Beton. Deelname is vrijblijvend, maar wie weet raakt u net zo enthousiast als wij en ontwerpen uw leerlingen straks uitdagende buitenlessen voor hun eigen klas, een lagere groep of zelfs leerlingen van een andere school.

Doelgroep: leerkrachten groep 5 t/m 8
Datum webinar: woensdagmiddag 16 september
Trainer: Deze workshop wordt verzorgd door Wetenschapsknooppunt TU Delft
Tijd: 14.00-16.00
Bekijk het project alvast

TIP: liever de volledige variant volgen van ‘Ontwerp een buitenles’, inclusief het ontwikkelcafé? Meld je dan aan voor het project dat start op 3 maart 2021

Project Biomedisch ontwerpen

In dit project ontwerpen leerlingen hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Ze verdiepen zich in de problemen en wensen van de gebruiker, veelal door zelf te experimenteren en situaties te simuleren: heel waardevol voor het inlevingsvermogen. Tevens is er extra aandacht voor het maken van doelgerichte en nuttige prototypes, waardoor deze eigenlijk nooit ‘mislukken’. Middels allerlei praktische werkvormen doorlopen de leerlingen de verschillende stappen van het ontwerpproces.

NB: de ontwikkelcafés (halverwege het project) zijn erop gericht om de deelnemende leerkrachten te helpen bij de vertaalslag van de uitgewerkte ideeën (concepten) tot prototypes. Je neemt daartoe van ieder groepje leerlingen het gekozen ontwerp mee naar het ontwikkelcafé. Dit zorgt ervoor dat je de leerlingen beter kunt begeleiden bij dit proces en dat ze uiteindelijk een beter resultaat behalen.

Doelgroep: leerkrachten groep 6 t/m 8
Datum startbijeenkomst: woensdagmiddag 27 januari
Trainer: Deze workshop wordt verzorgd door Wetenschapsknooppunt TU Delft
Tijd startbijeenkomst: 14.30-17.00
Locatie startbijeenkomst: Teaching Lab Delft - Landbergstraat 19 in Delft

Datum ontwikkelcafés: periode 15 maart t/m 08 april, inschrijven tijdens startbijeenkomst
Tijd en Locatie ontwikkelcafés: nader te bepalen

Project Ontwerp een buitenles (April 2021)

Project Ontwerp een buitenles (April 2021)

Doet u net als zo’n 3000 andere basisscholen in NL mee met de nationale buitenlesdag begin april 2021? Grijp dan deze kans om leerlingen zelf een buitenles te laten ontwerpen!

In dit project gaat u met uw leerlingen in zes lessen praktisch aan de slag met werkvormen voor ontwerpend leren gericht op empathie, creativiteit en communicatie. Leerlingen krijgen de opdracht om een uitdagende buitenles voor hun eigen klas, een lagere groep of zelfs leerlingen van een andere school te ontwerpen. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk!

Doelgroep: leerkrachten groep 5 t/m 8
Datum startbijeenkomst: woensdagmiddag 3 maart
Trainer: Deze workshop wordt verzorgd door Wetenschapsknooppunt TU Delft
Tijd startbijeenkomst: 14.30-17.00
Locatie startbijeenkomst: Teaching Lab Delft - Landbergstraat 19 in Delft

Datum ontwikkelcafés: periode 22 maart t/m 15 april, inschrijven tijdens startbijeenkomst
Tijd en Locatie ontwikkelcafés: nader te bepalen
Bekijk het project alvast
Het project ‘ontwerp een buitenles’ is ontwikkeld door ontwerpers en onderwijskundigen van TU Delft, in samenwerking met Jantje Beton.

Ontwerpproject ‘Daar zit muziek in’

Eigen muziek/fantasie-instrumenten bedenken en maken: een project dat je in kunt zetten voor kleuters tot en met bovenbouwleerlingen. Om te zorgen dat de instrumenten bijzonder & origineel zijn, gaat u met uw leerlingen aan de slag als échte ontwerpers, waarbij vaardigheden als creatief denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken erg belangrijk zijn. Het proces dat de leerlingen doorlopen is voor de verschillende klassen gelijk, maar de werkvormen die worden toegepast verschillen en zijn afgestemd op het niveau per bouw. Iedere klas begint met het experimenteren en onderzoeken van geluid, waarna ze het hele ontwerpproces doorlopen en uiteindelijk eigen instrumenten maken. Misschien creëren jullie zo wel een schoolbreed orkest!

NB: de ontwikkelcafés (halverwege het project) zijn erop gericht om de deelnemende leerkrachten te helpen bij de vertaalslag van een uitgewerkt idee (concept) tot een degelijk prototype. Dit zorgt ervoor dat je de leerlingen beter kunt begeleiden bij dit proces en dat ze uiteindelijk een beter resultaat behalen.

Doelgroep: alle leerkrachten groep 1 t/m 8
Datum startbijeenkomst: woensdagmiddag 21 april
Trainer: Deze workshop wordt verzorgd door Wetenschapsknooppunt TU Delft
Tijd startbijeenkomst: 14.30-17.00
Locatie startbijeenkomst: Teaching Lab Delft - Landbergstraat 19 in Delft

Datum ontwikkelcafés: periode 19 mei t/m 2 juni, inschrijven tijdens startbijeenkomst
Tijd en Locatie ontwikkelcafés: nader te bepalen