Training Ontwerpend leren Formatief evalueren


Ontwerpen in Beeld appetizer

Hoe kun je een ontwerpproject van leerlingen beoordelen? Een cijfer dekt de lading vaak niet. Hoe maak je zichtbaar wat leerlingen hebben geleerd tijdens zo’n creatief ontwerpproces?


Ontwerpen in Beeld training

Steeds meer scholen gebruiken de didactiek van ontwerpend leren waarmee leerlingen hun creatieve denkkracht en andere vakoverstijgende vaardigheden, zoals probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken, ontwikkelen. Leerlingen zijn actief aan het leren. Hoofd, hart en handen zijn verbonden. De TU Delft heeft het baanbrekend programma Ontwerpen in Beeld ontwikkeld, waar ontwerpend leren, 21e eeuwse vaardigheden en formatieve assessment samenkomen.”


Ontwerpend leren met Real Life opdrachten

Training van drie dagdelen die ontwerpend leren, real life learning en formatieve evaluatie combineert:  Hoe maak je van een probleem uit de echte wereld een leuke ontwerpopdracht? Op welke verschillende manieren kun je veel en gevarieerde ideeën verzinnen? Op welke manier kunnen ouders of bedrijfsexperts van meerwaarde zijn in de klas? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen beter inzicht krijgen in hun eigen leren?