Ontwerpend leren met Real Life opdrachten

Training van drie dagdelen die ontwerpend leren, real life learning en formatieve evaluatie combineert:  Hoe maak je van een probleem uit de echte wereld een leuke ontwerpopdracht? Op welke verschillende manieren kun je veel en gevarieerde ideeĆ«n verzinnen? Op welke manier kunnen ouders of bedrijfsexperts van meerwaarde zijn in de klas? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen beter inzicht krijgen in hun eigen leren?   

Dagdeel 1: Creativiteit in beeld

Hoe maak je van een probleem uit de echte wereld een leuke ontwerpopdracht? Op welke verschillende manieren kun je ideeĆ«n verzinnen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de creativiteit van de leerlingen gestimuleerd wordt? In deze workshop leer je hoe leerlingen door voorbeelden van een ander ontwerpproject inzicht kunt geven in het leerdoel creativiteit. En hoe je een probleem uit de praktijk of vanuit een bedrijf kunt ombuigen tot een geschikte ontwerpvraag. 

Elementen:

  • Energizers, Brainstormtechnieken
  • Formatieve evaluatiestrategie 1 (Dylan Wiliam): verhelderen van vaardigheden en leerdoelen

Dagdeel 2: Technasium po: zo kan het ook

Hoe kun je ervoor zorgen dat er veel en verschillende ideeĆ«n worden bedacht? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet vastlopen tijdens het proces? Op welke manier kunnen ouders of bedrijfsexperts van meerwaarde zijn in de klas? Als vervolg op dagdeel 1 ā€˜creativiteit in beeldā€™ ervaart iedere deelnemer een aantal energizers en brainstormtechnieken onder leiding van Ć©Ć©n van de andere deelnemers. Hierin worden ze waar nodig gesteund en geholpen door de trainer. Is het gelukt om ā€œalle kanten op te denkenā€? Verder zal er worden ingegaan op de taakverdeling en rolverdeling tussen leerkracht en bedrijfsexpert/ouder om samen tot een goede uitvoering van het project te komen.

Elementen:

  • Samenwerken en rolverdeling in een Technasium-ontwerpproject
  • Inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen 

Dagdeel 3: Formatieve toetsing bij O&O

Wat nou als het ontwerpprobleem door de leerlingen eigenlijk helemaal niet als probleem wordt ervaren? Hoe kunnen leerlingen op een goede manier hun ontwerpidee presenteren? Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen beter inzicht krijgen in hun eigen leren? In deze workshop oefen je met een aantal leuke technieken om problemen te verhelderen aan de hand van gevarieerde ontwerpopdrachten. Je gaat o.a. aan de slag met simulaties waarin je doet alsof jij degene bent met het probleem. Verder ontdek je nieuwe werkvormen om leerdoelen te verhelderen en leer je, middels een oefening, hoe leerlingen op een goede manier hun ontwerpideeƫn kunnen presenteren.

Elementen:

  • Verhaalstructuur van een ontwerppresentatie,
  • Stimuleren van het inlevingsvermogen van leerlingen door het zelf ervaren en onderzoeken van het probleem,
  • Vijf strategieĆ«n voor formatief evalueren (Dylan Wiliam)