Ontwerpen en onderzoeken binnen wereldoriëntatie

Is het mogelijk om OOL toe te passen binnen aardrijkskunde, biologie of geschiedenis? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen actief aan de slag gaan?

In deze workshop leer je hoe je ontwerp- en onderzoeklessen op een goede manier kunt koppelen aan de zaakvakken. Er wordt aandacht besteed hoe je bestaande OOL-lessen kunt aanpassen en hoe je eigen OOL-lessen kunt vormgeven. De werkvormkaarten voor ontwerpen in de klas (ontwikkelt en getest in samenwerking met Lucas ontwerpatelier) helpen hierbij. Vanuit een bepaald thema of onderwerp ga je op zoek naar een goed onderzoeks- of ontwerprichting. Vervolgens kun je het project verder gaan invullen. Verrijk je onderwijsaanbod door onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) te integreren met de zaakvakken. Het leren verdiept, is praktijkgericht en relevant.

Tip: het is handig om deze workshop in combinatie met de workshop ‘een handige vraag als start’ te volgen.

Elementen:

  • Verschillende strategieën en geschikte werkvormen om OOL te koppelen aan zaakvakken
  • Koppelingen met leer- en kerndoelen
  • Werkvormkaarten ontwerpend leren

doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8

/* */