Creatief Probleem Oplossen: tips & tools

Wil je de creativiteit van leerlingen stimuleren? Wilt je meer afwisselde werkvormen kunnen toepassen in de klas? Hoe kun je fixatie op een eerste idee voorkomen, zodat kinderen (nog) meer out-of-the-box gaan denken?

In deze workshop leer je wat divergent denken is en hoe je dit bij leerlingen kunt stimuleren. Binnen een ontwerpproces wisselen divergeren en convergeren elkaar af. Dit heeft alles te maken met de vaardigheden creativiteit en probleemoplossend vermogen. Verschillende praktische voorbeelden zullen de revue passeren. Daarnaast zal je als deelnemers ook zelf verschillende werkvormen ervaren. Hierdoor leer je van verschillende kanten naar een probleem of oplossing kijken. Variatie en innovatie zullen gestimuleerd worden. Door het zelf ervaren en leren denken op een creatieve probleemoplossende manier, zal het gemakkelijker worden om dit ook in de klas toe te passen en bij leerlingen tot uiting te laten komen.

Elementen:

  • Divergeren en convergeren
  • Creativiteitstechnieken
  • Open versus gesloten opdrachten

doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8

/* */