Inzichten uit onderzoek in de klas: Your turn

Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen zich meer betrokken voelen bij een ontwerpprobleem? Op welke manieren kun je ervoor zorgen dat leerlingen zich beter inleven in de gebruiker en niet zichzelf als maatstaf nemen?

De nieuwe serie ontwerplessen “ Your Turn– aan de slag als echte ontwerpers” bevat een groot aantal nieuwe werkvormen voor ontwerpend leren waarmee leerlingen belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden: empathie, creativiteit en communicatie ontwikkelen. Tijdens deze workshop ga je praktisch aan de slag met een aantal van deze werkvormen. Deze zullen worden toegelicht aan de hand van een voorbeeldproject. De werkvormen helpen bij het stimuleren en verder ontwikkelen van empathie bij leerlingen. Een ontwerper heeft oog voor de ander en leeft zich in. Aan het eind van deze workshop weet je hoe je leerlingen kunt helpen om een goede ontwerper te worden.

Elementen:

  • De nieuwste inzichten uit praktijkgericht onderzoek vertaald naar jouw klas
  • Praktische werkvormen om empathie te ontwikkelen
  • Koppeling met wetenschappelijk onderzoek (NRO NWO ‘Co-Design with Kids’)

doelgroep: m.n. voor leerkrachten groep 4-8 

Kijk hier voor een voorproefje van ‘Your Turn’