“Welkom! Jullie hebben de afgelopen maanden allemaal gewerkt aan Project Tijd: hoe kun je in ons Stadskantoor aangeven hoe laat het is?” Met een strak pak en een glimmend roze overhemd wenkt Leon Dirks van het Wetenschapsknooppunt TU Delft naar een groepje basisschoolleerlingen. “Dan wil ik nu graag het eerste groepje uitnodigen op het podium!” Er klinkt gejoel in de gespannen zaal als de leerlingen zich verzamelen rond een zelfgemaakte kartonnen robot versierd met Delfts blauwe tulpen. 

“Wij zijn van basisschool Het Mozaïek Voordijkshoorn,” zegt één van de leerlingen. “In onze klas zijn verschillende goede ideeën verzonnen. Wij hebben ons idee met de andere ideeën gecombineerd, want dat leek ons het beste.” Zijn groepsgenootjes vullen hem aan en leggen uit wat de robot allemaal moet kunnen naast het projecteren van de tijd. Grinnikend kijken ze aan het einde van hun presentatie de zaal in waar zes klassen van verschillende basisscholen uit Delft luid applaudisseren.

Een echte opdracht...

De spanning is eraf en het woord is aan het volgende groepje. “Hallo, wij zijn van basisschool De Horizon en hebben net als jullie allemaal de opdracht gekregen van het Stadskantoor om ideeën voor hen te bedenken.” Gepassioneerd leggen de leerlingen uit waarom hun ontwerp straks moet winnen en echt gemaakt moet worden.

Er bevindt zich namelijk geen klok in het Stadskantoor en dat is niet handig. Het Wetenschapsknooppunt TU Delft zag daarin een uitgelezen mogelijkheid voor het maken van een nieuwe lessenreeks. De lessenreeks maakt gebruik van ontwerpmethodes die ook de basis vormen voor vakken aan de TU Delft. Lees ook: Leren ontwerpen op de basisschool. Zo kunnen leerlingen op de basisschool leren als een TU student.”

...met echte TU Delfste methodes

“We hebben tien lessen gehad,” vertellen de leerlingen van de Freinetschool tijdens hun presentatie. “De eerste les ging over tijd en werd gegeven door een kunstenares. Vervolgens keken we naar de eisen van de gemeente, architect, bezoekers en medewerkers met behulp van enquêtes en interviews. Daarna gingen we brainstormen en kwamen we op verschillende ideeën om tijd weer te geven. Deze ideeën hebben we in het Science Center verder uitgewerkt tot prototypes.”

De lessenreeks was een groot succes. Tijdens de presentaties volgt innovatief ontwerp op innovatief ontwerp: een draaiende tijdlijn met de geschiedenis van Delft, schuivende magneten waar je overheen kunt lopen en hologrammen die in de lucht zweven. Het zijn totaal verschillende ontwerpen met één gezamenlijk doel, de tijd aangeven op een alternatieve manier.

En de winnaar is: groep 8 van basisschool Het Mozaïek Hof van Delft!

“Het valt op dat je op heel veel verschillende manieren een klok kunt bedenken en maken,” vertelt juryvoorzitter Rob Mudde, Vice Rector Magnificus van TU Delft tijdens de prijsuitreiking. “Alle ideeën waren origineel, daarom vonden wij het ook heel belangrijk dat we Delft terug kunnen zien in het ontwerp.” Het winnende ontwerp bestaat uit een rijtje van twaalf iconische Delftse gebouwen die gedurende de dag langzaam één voor één oplichten.

“Wij vinden dit het allerbeste idee omdat het aan alle eisen voldoet,” aldus Cecile, één van de vier winnaars van Project Tijd. Ze heeft gelijk. Het ontwerp is creatief bedacht, geeft een historisch beeld van Delft, is zeer technisch uitgevoerd en is bovenal een innovatieve nieuwe manier om de tijd af te lezen.

Het winnende ontwerp:

 “Alle gebouwen hebben twaalf lampjes en staan elk voor één uur. Elke vijf minuten gaat er een lampje branden. Als het kwart over twee is, staan de eerste twee gebouwen helemaal aan en branden de eerste drie lampjes van het derde gebouw,” legt Zoé, groepsgenootje van Cecile, uit. De leerlingen hebben er met een computerprogramma voor gezorgd dat de lampjes op tijd vanuit zichzelf aan gaan.

Iedereen is enthousiast, dat blijkt uit de hoge concentratie van de zaal en het daverende applaus. “Het is ook heel bijzonder, want dit gebeurt niet elke dag,” vertelt Zoé na afloop van alle presentaties.

“In het begin tijdens de gastles vond ik het nog een beetje saai,” bekent Cecile. “Maar toen we er meer aan gingen werken, mochten brainstormen en het prototype gingen maken begreep ik alles beter. Vanaf toen werd het steeds leuker.”

“Ik zou het leuk vinden als er nog zo’n opdracht komt,” zegt Zoé. “Na de basisschool wil ik naar het Technasium. Want ik vind ontwerpend leren heel leuk!”

Het winnende ontwerp van dit project in Delft is inmiddels gerealiseerd en te bewonderen op locatie:  TIJD onthuld in Delft | Wetenschapsknooppunt ZH

Delft

Docent

Leon Dirks & Eveline Holla

Extra info

Collegejaar: 2019/2020