Tarieven aanbod X 2022-2023

De tarieven van X komen tot stand op basis van het eerder vastgestelde prijsbeleid. Een korte toelichting op het prijsbeleid vind je hieronder. De tarieven voor het seizoen 2022-2023 gaan uit van een volledig aanbod; dat wil zeggen zonder beperkingen als gevolg van het coronavirus.

Prijs X-abonnement
Het X-abonnement geeft toegang tot het grootste deel van het aanbod van X (verenigingen, ticketuren, evenementen, vrij gebruik van binnen- en buitenruimtes). Het studententarief voor een X-abonnement van 12 maanden voor het seizoen 2022-2023 bedraagt 145 euro. De prijzen voor kortlopende- en medewerkers abonnementen worden van dit tarief afgeleid. Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie X-abonnement.

Prijs fitnesssupplement
Het studententarief voor een fitnesssupplement van 12 maanden voor het seizoen 2022-2023 bedraagt 137 euro. De prijzen voor kortlopende- en medewerkers fitnessabonnementen worden van dit tarief afgeleid. Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie X-abonnement.

Prijzen cursussen
De cursustarieven zijn verschillend per cursus en worden vastgesteld op basis van deelnemersaantallen, inhoud, materiaal en type cursus. De tarieven staan aangegeven op de cursuspagina’s. Inschrijven voor cursussen staat los van het X-abonnement.

Tarieven en corona (restitutie)
Wanneer er gedurende het seizoen 2022-2023 onverhoopt toch weer coronamaatregelen van kracht worden die invloed hebben op het aanbod, zullen we - net als in het afgelopen seizoen - aan het eind van het seizoen een restitutie geven.

Prijsbeleid X
Uitgangspunt is dat de bijdragen van alle deelnemers van X gezamenlijk 110% van de zogenaamd directe kosten dekken. Dat zijn de kosten die direct met het jaarlijkse aanbod samenhangen, zoals bijvoorbeeld de inzet van docenten en de kosten van materialen en apparatuur. Deze directe kosten maken echter slechts een beperkt deel uit van de totale kosten. De overige kosten (gebouw, personeel e.d.) worden gefinancierd door het overige deel (10%) van de deelnemersbijdragen, de TU Delft en vanuit de overige inkomsten (horeca, ruimteverhuur) van X.

Daarnaast is als uitgangspunt gekozen een X-abonnement dat toegang geeft tot het grootste deel van het aanbod van X (verenigingen, ticketuren, events, vrij gebruik van binnen- en buitenruimtes). Daarmee wordt dit aanbod zo toegankelijk mogelijk gehouden.

In het voor X door de TU Delft vastgestelde prijsbeleid is voor de periode 2016-2021 op basis hiervan een ontwikkeling van de prijzen afgesproken. Tijdens de verbouwing van X in de periode 2016-2018 is besloten de afgesproken prijsstijgingen tijdens de verbouwing niet door te voeren, maar deze na afronding van de bouw stapsgewijs in te halen.

Op basis van het inflatiecijfer van afgelopen seizoen zou de abonnementsprijs, nog zonder het doorvoeren van deze afgesproken prijsstijging, uitkomen op 153 euro. X ziet in dat onder andere studenten momenteel in financieel zwaar weer verkeren en heeft om die reden besloten, omwille van het laagdrempelig houden van het aanbod van X, besloten de prijsstijging te beperken en de abonnementsprijs vast te stellen op 145 euro.