Reglementen

De TU Delft hanteert een aantal vaste huisregels. Deze hebben betrekking tot de goede gang van zaken in en het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de Technische Universiteit Delft door studenten en bezoekers.

 

 

 


HUISREGELS X

X-abonnement verplicht
Je hebt alleen toegang tot de X accommodaties met een geldig X-abonnement, die je op verzoek van een medewerker moet kunnen tonen. Als je van ons een X-card ontvangt, is dit je persoonlijke eigendom en ga je er dus voorzichtig mee om. Bij verlies, diefstal of (ernstige) beschadiging van de kaart kun je voor euro 7,50 een duplicaat aanschaffen. 

Ticketuren
Om je aan te melden voor een ticketuur, dien je allereerst in te loggen op de website. De registratie opent om 13:00 uur op de dag van het ticketuur. Als je geen netID hebt, stuur dan voor 13:00 uur een e-mail naar hosts-x@tudelft.nl. Haal je ticket minstens 5 minuten voor aanvang van de les op bij de ticket kiosken of aan de Hosts. Als je te laat bent voor het ticketuur wordt je plek vergeven aan iemand op de reservelijst.

Reservelijst
Als een ticketuur vol zit, kun je vanaf 30 minuten voor het uur op de reservelijst geplaatst worden. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  Je kunt alsnog meedoen aan het ticketuur in het geval een plek vrijkomt.

Meld vermissing... voorkom misbruik!

Gebruik van een X-abonnement is te allen tijde strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een (gevonden) Campus- en/of X-card van iemand anders. Om vermissing en/of misbruik te voorkomen, adviseren we je je zoekgeraakte Campus- en/of X-card te melden aan de Hosts.

Helaas is X genoodzaakt onrechtmatig gebruik van Campus- en/of X-cards tegen te gaan: een Campus- en/of X-card waarvan ten onrechte gebruik wordt gemaakt, wordt gedeactiveerd en alleen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar indien deze vooraf is opgegeven als vermist.

Prijzen
Met een X-abonnement mag je deelnemen aan een select aantal activiteiten. Kijk hiervoor op deze overzichtpagina.

Restitutie X-abonnement
Aankopen bij X kunnen niet worden geruild of vergoed, tenzij:

 • de activiteit waarvoor je hebt betaald is afgelast. In dat geval kun je bij de Hosts het volledige aankoopbedrag terugkrijgen;
 • je kunt aantonen dat je voor je studie naar het buitenland gaat en dus geen gebruik meer kunt maken van je X-abonnement of cursus. Je kunt dan bij de Hosts het X-abonnement of de cursus laten stopzetten en een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen;
 • je kunt aantonen dat je vanwege een blessure geen gebruik kunt maken van je X-abonnement of cursus. Je kunt dan bij de Hosts het X-abonnement of de cursus laten stopzetten en een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen.

Sportief gedrag
Sporters gedragen zich overal sportief: op het veld, in de zaal, op de baan, in Cafe X enz.

Sportkleding
Zie hieronder de voorschriften:

 • Sporten doe je in sportkleding;
 • Sportschoenen voor gebruik in de binnenaccommodaties moeten schoon zijn en mogen niet als buitenschoeisel zijn gebruikt;
 • Sportschoenen die strepen op de vloer achterlaten (vooral zwarte zolen), zijn verboden in de sportzalen;
 • Tennisschoenen zijn verplicht op de SmashCourt banen;
 • De DOJO moet blootsvoets betreden worden of met specifiek hiervoor bedoeld schoeisel.

Risicovolle sporten
Een aantal risicovolle sporten (bijvoorbeeld klimmen en schermen) mogen alleen beoefend worden onder toezicht van een docent.

Correct achterlaten accommodatie
Laat accommodatie (sporthallen, kleedkamers, enz.) na gebruik netjes achter. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.

Vrij gebruik ruimtes
Met de aanschaf van een X-abonnement staan er veel ruimtes tot je beschikking. De instrumenten en apparatuur in deze ruimtes zijn kostbaar. Daarom hebben we een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Je wordt geacht deze regels te kennen. Bij de Hosts kan je terecht voor meer informatie.

Werkstukken
Werkstukken die je gemaakt hebt bij X cursussen blijven tot twee maanden na de cursus eigendom van X; daarna kun je ze afhalen. X bewaart achtergelaten werken tot de start van het nieuwe collegejaar; daarna worden ze definitief eigendom van X en heeft X tevens het recht om werkstukken voor publicaties te gebruiken. 

Schade
Als je schade aan materialen of faciliteiten constateert of veroorzaakt, meld dit dan direct aan de Hosts. Zo kunnen we het onderhoud goed bijhouden. Schade door nalatig gedrag verhalen we op de veroorzaker.

Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt of heb je zelf iets gevonden? Meld dit dan aan de Hosts. Als je iets verloren bent, noteert een van de hosts je naam en telefoonnummer. 

Consumpties
Het is niet toegestaan dranken en/of etenswaren op de sportvelden en in de accommodaties te consumeren, te verstrekken of te verkopen. Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan in Cafe X. 

Rookverbod
Bij X geldt een algeheel rookverbod.

Lokaal terugbrengen in nulstand
De lokalen en ruimtes moeten na gebruik netjes worden achtergelaten en worden teruggebracht in de zogenaamde nulstand. In ieder lokaal hangt een plattegrond met deze nulstand. Heb je van een ruimte gebruik gemaakt, dan ben jij er verantwoordelijk voor om de ruimte weer in de nulstand achter te laten. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.
Het is niet toegestaan om spullen te verplaatsen tussen de verschillende ruimtes. Wanneer je iets mist in een lokaal, of het lokaal niet aantref in de nulstand, meld dit aan de Hosts.

 

 

 


ALGEMENE VOORWAARDEN X TU Delft

Nooduitgangen
De nooduitgangen moeten altijd vrij worden gehouden in verband met de brandveiligheid.

Prijzen
Bij elke cursus staat de prijs voor studenten en voor overigen vermeld op de website van X. De prijzen van de cursussen zijn inclusief materiaal, tenzij dit anders vermeld staat in de cursusinformatie.

Prijswijzigingen
X TU Delft behoudt zich het recht voor om zo nodig gedurende het seizoen prijswijzigingen door te voeren.

Annulering activiteiten
X behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten te annuleren. Aan eventuele fouten in de aankondigingen en/of prijzen van activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

Restitutie
Aankopen bij X worden niet geruild of vergoed, behalve wanneer:

 • de activiteit waarvoor je hebt betaald door X is afgelast;
 • je na auditie of selectie niet bent toegelaten tot een activiteit waarvoor je hebt betaald;
 • de activiteit waarvoor je per bank/giro hebt betaald vol blijkt te zijn.

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten bij X doe je op eigen risico. X is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat daarom geen waardevolle bezittingen onbewaakt achter in de ruimtes en kleedkamers.

Lockers (aansprakelijkheid)
Bij X kun je gratis gebruik maken van een locker om je spullen in op te bergen. We adviseren je om te zorgen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. 
Let op!: Laat uw bezittingen niet 's nachts achter in de lockers. Alle kluisjes openen automatisch om 05:00 uur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van jouw artikelen.

Missen cursus
Een cursus bestaat (met uitzondering van een aantal 14-weekse cursussen) uit 7 lessen. X behoudt zich het recht voor eenmalig de cursus door ziekte of afwezigheid van de docent een week op te schuiven, houd daarom altijd rekening met een periode van 8 weken.

Mocht je onverhoopt een les moeten missen, is het helaas niet mogelijk om deze in te halen.

Externen
Ben je extern (geen student of TU-medewerker) en heb je interesse in een van onze cursussen? Dan ben je van harte welkom om je last-minute in te schrijven. Dit betekent dat je langs kunt komen als de cursus van start gaat om te zien of er nog een plekje vrij is. Als dit het geval is, kun je je na de les direct inschrijven. Op de dag dat de cursus van start gaat, kun je de Hosts bellen om te vragen of er plaats is. Studenten krijgen bij ons altijd voorrang.

Kortingen

 • WO en HBO studenten van andere universiteiten en hogescholen dan de TU-Delft kunnen deelnemen aan het cultuuraanbod tegen studententarief (50%);
 • PhD studenten kunnen deelnemen aan het aanbod tegen studententarief (50%), mits je op onze PhD-lijst staat. 

Posters
Studenten/verenigingen mogen uitsluitend posters ophangen op de daarvoor bestemde plekken en uitsluitend met goedkeuring van de de afdeling Communication van X.