Zoeken

17 resultaten

Flood Proof Holland II: meer ruimte voor innovatieve alternatieven voor de zandzak

Op donderdag 3 juli vindt in Delft de feestelijke opening plaats van de vernieuwde test- en demonstratiepolder voor innovatieve tijdelijke...

Flood Proof Holland II geopend: meer ruimte voor testen en demonstreren van innovaties

Op donderdag 3 juli vond in Delft onder grote belangstelling de feestelijke opening plaats van de vernieuwde test- en demonstratiepolder...

Flood Proof Holland: proeftuin voor overstromingen

Op maandag 17 juni vindt in Delft de officiële opening plaats van Flood Proof Holland. In deze proeftuin voor Innovatieve Tijdelijke...

Officiële opening Flood Proof Holland II

Op woensdag 3 juli om 15.00 uur vindt de feestelijke opening van de vernieuwde test- en demonstratiepolder voor innovatieve tijdelijke...

Wind en springtij ideale omstandigheden demo tijdelijke dam SlamDam

Meteorologen verwachten op vrijdag 13 januari het ergste tij in vijftig jaar. De combinatie van harde wind en springtij resulteert in hoog...

Minister Schultz bezoekt innovatieve watermanagement-startups

Minister van Infrastructuur & Milieu Melanie Schultz van Haegen bezocht op dinsdag 30 augustus in Delft de proeftuin Flood Proof Holland,...

Delftse startup ShoreMonitoring helpt mee om woonboten Gennep los te krijgen

Als gevolg van de beschadigde stuw in de maas bij Grave is het waterpeil bij de Haven van Heijen/Gennep gedaald. Hierdoor liggen woonboten...

VPdelta

In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij...

BRIGAID: Oplossingen voor een extremer klimaat

Klimaatwetenschappers verwachten dat in de toekomst vaker droogtes, overstromingen en extremer weer voor zullen komen door het verder...

Completed MSc theses

Student Thesis/Project Year Teije van der Horst Sinking Yangon: Detection of subsidence caused by groundwater...