Zoeken

72 resultaten

Gemeenten nog niet klaar voor zelforganisatie van bewoners

Bewonersbedrijven zijn in Nederland sterk in opkomst en veelbelovend maar hebben vaak nog last van kinderziektes. Het vinden van een...

‘VvE’s in Latijns-Amerika verdienen betere wettelijke basis’

De Appartementswet zorgt er in Ecuador en Colombia voor dat het functioneren van VvE’s en daarmee het onderhoud van woningen wordt...

VvE’s in Latijns-Amerika verdienen betere wettelijke basis

De Appartementswet zorgt er in Ecuador en Colombia voor dat het functioneren van VvE’s en daarmee wordt het onderhoud van woningen...

Transitievisie warmte gemeente Utrecht

Transitievisie Warmte Gemeente Utrecht ...

Op 16 maart presenteren wij de resultaten van de PWE Warmte Transitie Utrecht

Eind 2019 zijn 550 Utrechters door middel van een Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) in staat gesteld om een advies te geven over de...

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Een afweging van maatregelen

Download thesis Inleiding In Nederland is al jaren sprake van grondwateroverlast. Onder andere omdat niet duidelijk is wie...

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Een afweging van maatregelen

Download thesis Inleiding In Nederland is al jaren sprake van grondwateroverlast. Onder andere omdat niet duidelijk is wie...

Stedelijke vernieuwing in China: Gedwongen verhuizen leidt niet automatisch tot ontheemding

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...