Zoeken

62 resultaten

Gemeenten nog niet klaar voor zelforganisatie van bewoners

Bewonersbedrijven zijn in Nederland sterk in opkomst en veelbelovend maar hebben vaak nog last van kinderziektes. Het vinden van een...

VvE’s in Latijns-Amerika verdienen betere wettelijke basis

De Appartementswet zorgt er in Ecuador en Colombia voor dat het functioneren van VvE’s en daarmee het onderhoud van woningen wordt...

‘VvE’s in Latijns-Amerika verdienen betere wettelijke basis’

De Appartementswet zorgt er in Ecuador en Colombia voor dat het functioneren van VvE’s en daarmee het onderhoud van woningen wordt...

Een Participatieve Waarde Evaluatie voor de warmtetransitie van Utrecht

Utrecht wil dat in 2030 40.000 woningen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. De gemeente gaat al aan de slag met 18.000 woningen en dus...

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Een afweging van maatregelen

Download thesis Inleiding In Nederland is al jaren sprake van grondwateroverlast. Onder andere omdat niet duidelijk is wie...

Maatregelen ter bestrijding van grondwateroverlast in bestaand stedelijk gebied. Een afweging van maatregelen

Download thesis Inleiding In Nederland is al jaren sprake van grondwateroverlast. Onder andere omdat niet duidelijk is wie...

Stedelijke vernieuwing in China: Gedwongen verhuizen leidt niet automatisch tot ontheemding

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...

Stedelijke vernieuwing in China

Al enkele decennia maken oude stedelijke woongemeenschappen plaats voor nieuwbouwflats. Pas sinds tien jaar bekommert de Chinese overheid...

Redactioneel: de stad

Meer en meer mensen wonen in de stad; een wereldwijde trend die zich ook in Nederland voltrekt.