Zoeken

55 resultaten

(On)zichtbare bouwstenen van de Hollandse stad

De moderne ‘gated community’ heeft een voorloper met een rijke, eeuwenoude geschiedenis: het hofje. Een (deels) afgesloten stukje stad is...

(On)zichtbare bouwstenen van de Hollandse stad

Sub-Sahara Afrika verstedelijkt in hoog tempo, maar moet het doen zonder een ordentelijke landregistratie. Promovendus Paul van Asperen...

2014

Twee miljoen voor kritisch onderzoek naar maakbaarheid steden ...

Wat is het geheim van het hofje?

Het hofje hoort tot ons bekendste cultuurgoed, het heeft in de loop van eeuwen een vaste plaats in ons collectief bewustzijn verworven. Maar...

Publication highlights

At Home in the World Architecture, the Public and the Writings of Hannah Arendt Hans Teerds, 2017 ...

Blog: Karen

Naam: Karen van der Werff Studiejaar: 1 Blogposts 38: Summer is here! 37: De laatste witte week! 36: Challenge...

Faculteit Bouwkunde onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de...

Leefbaar houden stadswijken permanente uitdaging

Het potentieel van zelforganisatie in de sociale sector kan beter benut worden en de oude wijken moeten toegankelijk blijven voor lage...

Open Spaces of Collection: What’s hiding in Delft?

Tentoonstelling in TU Delft Library, 9 juni - 9 juli 2017. Verborgen objecten en collecties op de campus en in Delft.

Goede Buren

Goede Buren Om een structurele sterke en internationaal concurrerende combinatie van stad en universiteit te realiseren, is een...