Zoeken

41 resultaten

Prof. Joris Dik treedt toe tot De Jonge Akademie van de KNAW

Vandaag heeft de KNAW de namen bekend gemaakt van de tien nieuwe, uitmuntende wetenschappers die De Jonge Akademie dit jaar in haar...

Twee Vici-beurzen voor TU Delft: katalyse en nanofysica

Twee Delftse wetenschappers ontvangen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro van NWO. De financiering voor het onderzoek van Frank...

Onderhandelen met quantumdots

De ongekende mogelijkheden van quantumcomputers worden vooralsnog beperkt doordat informatie-uitwisseling tussen de bits in zo'n computer...

Stabielere spin-qubits in doodgewoon silicium

De kracht van de toekomstige quantumcomputer zit in qubits, ofwel quantumbits, die niet alleen 0 en1 kunnen zijn, maar ook 0 en 1...

Feestelijke afsluiting Math & Science class

Op vrijdag 22 mei om 16.00 uur vindt de feestelijke slotpresentatie plaats van de Math & Science class 2014-2015. De feestelijkheden bestaan...

Pieter van Gelder benoemd tot lid Adviesraad TNO

Pieter van Gelder is per 1 Sept. 2017 benoemd tot Lid Strategische Adviesraad TNO Thema Defensie & Veiligheid, als opvolger van oud decaan...

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht...

Beter begrip van de quantumwereld met quantum dots

Quantumgedrag speelt een cruciale rol in belangrijke materiaaleigenschappen zoals supergeleiding en magnetisme.

Icoonstatus voor Quantum Technology

De Nederlandse regering heeft het onderzoek naar de Quantum Technology (QuTech) de status gegeven van Nationaal Icoon. Dit maakte minister...

Qubits 100 keer sneller uitlezen: nieuwe stap richting quantumcomputer

Een werkende quantumcomputer vereist een snelle, betrouwbare en opschaalbare uitlezing van de toestand van de qubits, de bouwstenen van zo’n...