Zoeken

23 resultaten

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift...

Woningcorporaties krachtige rol in kwetsbare wijken

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift...

Kennis van leefwereld van bewoners onmisbaar bij planning en inrichting wijken

Bewoners hebben veel kennis over het gebruik van de alledaagse ruimten in hun wijk. Volgens promovendus Leeke Reinders van de TU Delft maken...

"Succesvolle wijkaanpak niet laten versloffen"

Sloop en nieuwbouw als onderdeel van twintig jaar wijkaanpak hebben positief uitgepakt: de leefomgeving is verbeterd.

Promotie Leeke Reinders

Kennis van leefwereld van bewoners onmisbaar bij planning en inrichting wijken. Woningcorporaties en andere professionele...

Scholen kunnen helpen bij energietransitie in wijken

Leerlingen en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen uitstekend helpen om in wijken de energietransitie op gang te brengen....

Wooncongres 2017: Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Mag het een onsje meer? Of minder?

Op het Wooncongres 2017 is de kwaliteit van wonen en wijken gewogen.

Aanpak Vogelaarwijk vergt meer dan rationeel plannen

Rationeel plannen en uitvoeren van herstructureringen in Vogelaarwijken klinkt als een logische strategie, maar deze werkt niet. De praktijk...

Aanpak Vogelaarwijk vergt meer dan rationeel plannen

Rationeel plannen en uitvoeren van herstructureringen in Vogelaarwijken klinkt als een logische strategie, maar deze werkt niet. De praktijk...

Warmte in de gebouwde omgeving

Het duurzamer maken van de energievoorziening in de gebouwde omgeving gebeurt nu vaak op het niveau van individuele gebouwen: thermische ...