Industrieel Ontwerpen

Een apparaat dat atleten helpt om verzwikkingen te voorkomen, een paraplu die de sterkste wind weerstaat, gemeenschappelijke sanitaire centra voor sloppenwijken in India, spelletjes die mensen met dementie helpen: dit zijn slechts een paar van de producten die zijn ontworpen door de industrieel ontwerpers van de TU Delft.

Design for our future

De maatschappij staat voor grote, nieuwe uitdagingen: de wereldbevolking neemt snel toe en de mensen leven langer, grondstoffen worden schaars en de druk op de gezondheidszorg breidt zich exponentieel uit. Industrieel ontwerpers werken in een dynamische en complexe wereld. In 2007 waren er bijvoorbeeld slechts een paar mobiele-internetgebruikers – vandaag gebruikt bijna iedereen een smartphone om 24 uur per dag verbonden te blijven.


De faculteit Industrieel Ontwerpen

Op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) leren studenten uitdagingen aan te gaan en met nieuwe oplossingen te komen. We moedigen hen aan om nieuwsgierig, tolerant, coöperatief, vastberaden, inspirerend en creatief te zijn. Ze kunnen complexe problemen doorzien en haalbare oplossingen identificeren. Industrieel ontwerpers weten wat mensen nu willen en wat ze de komende jaren mogelijk nodig hebben en verlangen. Onze industrieel ontwerpers ontwerpen voor de toekomst – onze gezamenlijke toekomst.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In het onderwijs van de faculteit Industrieel Ontwerpen ligt het accent tijdens de opleiding op het ontwerpen van producten en systemen waarbij de gebruiker centraal staat. In het ontwerpen vindt de integratie plaats van techniek, materialen, vervaardigingswijzen, vormgeving, ergonomie, bedrijfskunde en milieu.

Curriculum studiejaar (indicatief)

De eerste twee jaar bestaat de opleiding uit een reeks multidisciplinaire vakken en productontwikkelingsvakken (PO). Deze PO-vakken vormen de rode draad van het onderwijsprogramma. Je krijgt ontwerpopdrachten aangereikt, en je integreert de kennis en vaardigheden uit de multidisciplinaire vakken. Ook leer je tijdens de PO-vakken om je voorstellen te visualiseren, te presenteren en technisch te documenteren.

Het laatste onderdeel van de opleiding is een tien weken durend, fulltime PO-project (het Bachelor Eindproject). Tijdens de vakken ‘Product in werking’ en ‘Construeren’ leer je hoe producten technisch goed gemaakt kunnen worden. Bij het vak ‘Design and Experience’ maken we je bewust van de culturele betekenis van producten en de rol die ze spelen in het leven van mensen.

Bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën wordt veel onderzoek gedaan. Hoe je dat moet doen, leer je bij de vakken ‘Research and Design’ en ‘Modelleren’. Ook bieden we je vakken over strategische productontwikkeling waarbij je leert om vanuit bedrijven naar productontwikkeling te kijken. Steeds houd je hierbij het uiteindelijke doel voor ogen van de producten die je ontwerpt: dat ze gemaakt kunnen worden en dat mensen ze graag willen gebruiken.

Naam auteur: Webredactie M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu