Download de brochure

QS Ranking

De TU Delft staat op plek 19 in de QS Engineering & Technology Ranking 2015  en de Universiteit Leiden staat op plek 58 in de QS Life Sciences and Medicine ranking 2015.

Bacheloropleiding Life Science & Technology

Diploma:

Voertaal:

BSc Life Science & Technology

Nederlands

Start:

Faculteit:

September

Joint Degree: TU Delft (faculteit Technische Natuurwetenschappen)
& Universiteit Leiden (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Studielast:

Vorm:

180 EC, 36 maanden

Voltijds - on campus

Wat is de overeenkomst tussen penicilline, bier en biologisch afbreekbaar plastic? Op het eerste gezicht niet veel. Maar aan de basis van deze en veel andere toepassingen ligt de levende cel. Deze ‘kleinste bouwsteen van het leven’ is hét centrale begrip dat je gaat bestuderen in de opleiding Life Science & Technology (LST) aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden samen. Je combineert biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en nog meer vakgebieden.

Studentenervaringen

"Ik vind het leuk dat LST een gevarieerd scala aan vakken biedt."

"LST biedt zo ontzettend veel mogelijkheden dat ik ze nog steeds niet allemaal ken."

"LST heeft het voordeel dat het in twee steden is - 'best of both worlds'!"

Renske Hinderks
MSc studente

Maxim Allaart
MSc studente

Daphne Nesenberend
3e jaars studente

Lees meer ervaringen

Lees meer ervaringen

Lees meer ervaringen

Lees verder over: het vakgebied

Andere scholieren bekeken ook:

Klinische Technologie

Nanobiology

Molecular Science & Technology

Op het grensvlak van geneeskunde en techniek.

Doorgrond de complexiteit van biologie door de taal van wiskunde in de context van natuurkunde te gebruiken.

Fundamentele en toegepaste scheikunde voor de uitdagingen van morgen.

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu