Woensdag 29 maart 2023 was het Nationale Bewust Veilig-dag. Het thema van deze dag: ‘Bewust Bezig = Bewust Veilig’. Bewust bezig zijn met de verschillende aspecten van veiligheid werd tijdens deze dag extra onder de aandacht gebracht. Ook TU Delft deed mee.

In gesprek over Veiligheid
De dienst CREFM trapte de Bewust Veilig-dag al af op 28 maart met de interactieve sessie 'In gesprek over Veiligheid', waarin gezamenlijk werd gebrainstormd welke quick-wins er binnen de organisatie op het gebied van veiligheid zijn en ook welke kennis en acties voor verschillende functies noodzakelijk zijn om veiligheid goed te kunnen borgen. 

Rondleidingen
En op 29 maart werden er verschillende rondleidingen op campus georganiseerd met als thema ‘veiligheid op de bouwplaats’. Bij de faculteit EWI (hoogbouw) konden CREFM medewerkers ervaren wat er qua veiligheid allemaal komt kijken bij werken op hoogte en was er zelfs de mogelijkheid om op de speciaal geïnstalleerde hangbruggen omhoog te gaan. Ook werden de deelnemers langs het project 'vervanging energiedistributie' geleid en kwamen ze erachter welke maatregelen genomen worden rondom algemene en elektrische veiligheid. Daarnaast konden de deelnemers zich melden bij de faculteit ME waar ze een letterlijke walk-through door het bouwgebied van het nieuwe Bio Processing & Chemielab kregen. Hier lag de focus op de veiligheidsmaatregelen die genomen worden voor de medewerker, bouwplaats en omgeving.

Bekijk hieronder een impressie van de dag: