Delft Bioengineering Institute

Het virtuele TU Delft Bioengineering Institute versterkt de interfacultaire samenwerking van onderzoekers met een bioprofiel, verbindt hen met externe partners, en vergroot de zichtbaarheid van de TU Delft als belangrijke speler in de internationale bioengineering-arena.