Regionale samenwerking in AI, Data en Digitalisatie

De regio Zuid-Holland omvat een van de grootste AI-ecosystemen in Nederland. Om die te benutten en versterken, zowel als het gaat om wetenschappelijk onderzoek als om innovatie, werken de verschillende kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de provincie nauw samen. Op deze manier dragen zij bij aan de grote regionale, nationale en internationale maatschappelijke uitdagingen.

Veel AI-technieken hebben de afgelopen tien jaar een sterke ontwikkeling laten zien, zowel vanuit de theorie rond algoritmen, machine-leren en mens-machine-interactie als vanuit de praktijk waar grootschalige benutting mogelijk is geworden, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid data enorm is toegenomen.

Daarmee hebben we de belangrijke tools in handen om maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Dat begint in de regio: Zuid-Holland, met het havengebied van Rotterdam, twee grote steden en grote opgaven op het gebied van energie en duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid, belichaamt de grote uitdagingen waarmee we ook op nationaal en internationaal niveau te maken hebben.

Als we deze uitdagingen samen te lijf gaan en vanuit verschillende disciplines, dan kunnen we grote stappen zetten. De TU Delft is betrokken bij twee gremia van waaruit dit wordt vormgegeven. Binnen de zogeheten AI-convergentie trekken de Zuid-Hollandse universiteiten en de universitair medisch centra samen op. Deze samenwerking vormt de wetenschappelijke ruggengraat van de Holland AI, waarbij ook overheden en het bedrijfsleven zijn betrokken.

AI-Convergentie
 

We ontwikkelen gezamenlijk minorprogramma’s in AI, data en digitalisatie, en bereiden modules en materialen voor die een plek krijgen in de curricula van alle 85.000 universitair studenten in Zuid-Holland.

In onderzoek en innovatie sluiten we aan bij de thema’s die een sterk regionaal profiel hebben. Niet toevallig zijn dit dezelfde onderwerpen als de focusthema’s binnen de TU Delft: 

  • Energie en duurzaamheid
  • Haven en maritiem
  • Vrede, recht en veiligheid
  • Gezondheid en zorg
  • Technologische industrie

Holland AI
 

Holland AI is een netwerkorganisatie van kennisinstellingen, overheden en bedrijven in Zuid-Holland die werken met AI. Holland AI ontsluit het regionale AI-ecosysteem, een van de grootste van het land. De focus ligt op het versterken van dit regionale ecosysteem en op het versnellen van innovatie rond AI. Ook hier ligt het zwaartepunt op bovengenoemde vijf thema’s.

Holland AI is als de hub van Zuid-Holland verbonden aan de Nederlandse AI Coalitie en een uithangbord voor kennisinstellingen, overheden en bedrijven die willen werken met AI.