BSc Life Science & Technology

Wat is de overeenkomst tussen penicilline, bier en biologisch afbreekbaar plastic? Op het eerste gezicht niet veel. Maar aan de basis van deze en veel andere toepassingen ligt de levende cel. Deze ‘kleinste bouwsteen van het leven’ is hét centrale begrip dat je gaat bestuderen in de opleiding Life Science & Technology (LST) aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden samen. Je combineert biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en nog meer vakgebieden.

Diploma: BSc Life Science & Technology

Voertaal: Nederlands

Start: september

Faculteit: Joint Degree: TU Delft (faculteit Technische Natuurwetenschappen) & Universiteit Leiden (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Studielast: 180 EC, 36 maanden

Vorm: voltijd - op campus


Andere scholieren bekeken ook:

Klinische Technologie

Op het grensvlak van geneeskunde en techniek. Lees meer.

Nanobiology

Doorgrond de complexiteit van biologie door de taal van wiskunde in de context van natuurkunde te gebruiken. Lees meer

Molecular Science & Technology

Fundamentele en toegepaste scheikunde voor de uitdagingen van morgen. Lees meer