BSc Molecular Science & Technology

Met de scheikundeopleiding Molecular Science & Technology (MST) van de Universiteit Leiden en de TU Delft word je opgeleid tot chemicus of chemisch technoloog. Je dagelijkse leven zit vol chemie: van kleding tot energie en van geneesmiddelen tot voeding. De chemici en chemisch technologen van de toekomst staan door de groei van de wereldbevolking en afname van natuurlijke reserves voor grote uitdagingen. Je leert en onderzoekt structuur en eigenschappen van moleculen. MST biedt je een unieke combinatie van fundamenteel en toegepast chemisch onderzoek.

Diploma: BSc Molecular Science & Technology

Voertaal: Nederlands

Start: September

Faculteit: Joint Degree: TU Delft (faculteit Technische Natuurwetenschappen) & Universiteit Leiden (faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Studielast: 180 EC, 36 maanden

Vorm: Voltijds - op de campus