Pilot afvalscheiding

Terugdringen van het aandeel restafval

We gaan op de campus de volgende stap zetten in het scheiden van afval! Met als doel om het aandeel restafval op de campus zo laag mogelijk te krijgen. Iedere kilogram afval die niet als restafval verbrand hoeft te worden, levert een besparing van CO2 uitstoot op. Vanaf augustus 2021 wordt ook in de panden van TBM, CRE, ESA en de Library afval gescheiden ingezameld. 

 

In 2020 draaiden we al een pilot op 2 locaties: faculteit Bouwkunde en in de Aula. De ervaringen die we opdeden in deze pilot, zowel voor als achter de schermen, passen we nu toe op de verdere uitrol van afvalscheiding. Alle losse afvalbakken verdwijnen uit deze gebouwen en worden vervangen door afvalstations waar je papier, PMD (plastic, metaal, drankkarton) en restafval op een centrale plek kwijt kunt. Dit betekent dat er geen afvalbakken bij de werkplekken zijn en je het afval naar een afvalstation moet brengen. De afvalstations staan op strategische plekken, zodat je altijd binnen 30 seconde bij een afvalstation bent. Het apart inzamelen van de koffiebekers blijft daarnaast gewoon bestaan. 

In de restaurants kun je ook – afhankelijk van de grootte van het restaurant of horecapunt - een groene bak voor voedselresten aantreffen.  

In deze gebouwen is het aandeel restafval bij de start van invoer 80% van de totale afvalstroom. Door het afval te scheiden hopen we dit percentage te verlagen en daardoor de campus steeds duurzamer te maken. 

Let’s take the next step towards a more sustainable campus!