Renoveren met Respect

Meer dan 30% van de Nederlandse woningvoorraad is gebouwd tussen 1965 en 1985. Deze woningen moeten in de komende jaren gerenoveerd worden om te voldoen aan eisen en wensen op het gebied van energiegebruik en klimaatadaptatie. Daarnaast kampen veel van deze woningen met uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, wooncomfort en esthetiek. Hoe kunnen we deze grote, diverse en complexe woningvoorraad een duurzame toekomst geven, en daarbij de huidige waarden van de woningen en leefomgeving respecteren? En kan de slagingskans van zulke renovaties op die manier worden vergroot? Dat zijn de vragen die centraal staan in het project ‘Renoveren met Respect’. 

 

Doel van het onderzoek Renoveren met Respect is om een methode te ontwikkelen die waarden incorporeert in ontwerpbeslissingen voor duurzame woningrenovatie. Hierbij wordt een holistische benadering van waarden gebruikt. Ook wordt een diverse groep belanghebbende die werken aan woningbouwrenovaties betrokken bij het bepalen van waarden en het beoordelen van renovatie ingrepen. Het onderzoek kent de volgende fases: opzetten van het onderzoekskader, onderzoek naar waarden, onderzoek naar interventies en ontwikkelen van scenario’s. Post 65 woongebouwen zijn het onderwerp van onderzoek. Deze complexen zullen in de komende jaren worden gerenoveerd, maar er is nog geen duidelijkheid over hun waardering. Renoveren met Respect wil bijdragen aan die waardering en het ontwikkelen van breed gedragen, duurzame renovatie scenario’s gebaseerd op waarden. Door het betrekken van bewoners, studenten en belanghebbenden wordt de kennis verspreid.

Klik hier of op de afbeelding om het hele hoofdstuk te lezen.

Het onderzoek is gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) binnen het programma ‘Erfgoed en Duurzaamheid’. De onderzoeksperiode is van september 2020 tot en met juni 2023.