Statische liquefactietank

 

Op de begane grond van de faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen staat een gigantische tank gevuld met water en zand. Hierin testen onderzoekers oplossingen voor problemen met de zeebodem van de Oosterscheldekering.

Als je een steen op een zandlaag in een rivier legt, zal het water er met zo’n kracht omheen stromen dat er een gat ontstaat in de zandlaag achter de steen. Dit-zelfde fenomeen zou kunnen optreden bij de pijlers van de Oosterscheldekering. Om het zand hier op zijn plaats te houden, is er een beschermingslaag van stenen op de zeebodem gelegd. Helaas zijn er achter deze bescher-mingslaag gaten ontstaan, sommige met een diepte van dertig meter. Hoe dieper de gaten, hoe groter de kans dat de beschermingslaag wordt aangetast.

Wat te doen? Professor Amin Askarinejad (geotechnologie, experimentele grondmechanica) en zijn team doen hier onderzoek naar . Voor de tests hebben ze een tank ontworpen van 5 x 2 x 2 meter en die gevuld met water en zand. De tank is volledig uitgerust met sensoren, pompen en zelfs met 3D-geprinte baggerkoppen.Voorafgaand aan een test wordt het zand losgemaakt door er van onderaf water doorheen te persen; door het bezinken van het zand wordt de vorming van de zeebodem nagebootst (1). De tank kan maximaal tien graden worden gekanteld, maar door het zand te dreggen en een helling in de tank te maken, kunnen de gesimuleerde gaten steiler worden (2). Uiteindelijk wordt de tank gekanteld om het proces van de hoger wordende wanden van de gaten na te bootsen. Bij een bepaalde hoek houdt de helling het niet meer en dit veroorzaakt een snelle grondverschuiving (3). De tank komt ook van pas bij onderzoek naar ontstaans- mechanismen van tsunami’s door onderzeese aardverschuivingen (4) of nieuwe verankeringssystemen voor drijvende windturbines (5). Tegenwoordig worden de meeste windturbines aan de zeebodem vastgemaakt met palen. Met een efficiënt verankeringssysteem zouden de turbines verder uit de kust kunnen worden geplaatst, waar de zee dieper is en de wind sterker. Askarinejad hoopt in de toekomst onderzoek te doen naar dit systeem. 

Illustratie (c): Stephan Timmers