Colofon

Delft Integraal is het wetenschappelijk magazine van de TU Delft, waarin nieuwe ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van onderzoek aan de TU Delft worden beschreven.

Het blad verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 45.000 exemplaren. Alumni van de TU Delft kunnen het blad gratis toegezonden krijgen. Delft Outlook is de Engelstalige variant, die verschijnt in een oplage van 9.000 exemplaren.

Redactie

Saskia Bonger (hoofdredacteur)
Annebelle de Bruijn
Tomas van Dijk
Dorine van Gorp (eindredacteur)
Marjolein van der Veldt
Jos Wassink
Katja Wijnands (eindredacteur)

Medewerkers

Agaath Diemel, Auke Herrema, Stephan Timmers

Foto’s

Sam Rentmeester

Vormgeving & ontwerp tijdschrift

Jelle Hoogendam, Maters & Hermsen (ontwerp)
Saskia de Been en Liesbeth van Dam, M&C Solutions, TU Delft (vormgeving)

Redactieraad

ir. E. de Bel (voorzitter)
F. de Boer
ir. M.J. Kleef
Prof.dr. S.J. Picken
dr. M.C.A. van der Sanden
drs. M. Stenneke
ir. K. Versluis
ir. M. Vredeling

Wetenschappelijke adviesraad

Prof.dr. F.M. Brazier (TPM)
Prof.dr. E.H. Brück (Reactor Institute Delft)
Dr. O. Cats (CEG)
Dr.ir. R. Cavallo (Architecture)
Prof.dr.ir. R.F. Hanssen (CEG)
Prof.ir. J.J. Hopman (3mE)
Prof.dr.ir. S.N. Jonkman (CEG)
Dr. C.A. Katsman (CEG)
Prof.dr. G.W. Kortuem (IDE)
Prof.dr. ir. M.C.M. van Loosdrecht (AS)
Prof.dr.ir. Z. Lukszo (TPM)
Prof.dr. K.A.A. Makinwa (EEMCS)
Prof.dr. R.R. Negenborn (3mE)
Prof.dr.ir. J.R. van Ommen (AS)
Rr.ir. C. Poelma (3mE)
Prof.dr.ir. C.J. Simao Ferreira (AE)
Dr.ir. L.W.L. Simonse (IDE)
dr.ir. M. Snellen (AE)
Dr. A.L. Smith (RST)
Dr.msc.arch. M. Turrin (Architecture)
Prof.dr.ir. M.C. Veraar (EEMCS)
Mw. A.M.C. Versteeg (Library)
Prof.dr.ir. C. Vuik (EEMCS)
Prof.dr.ir. P.A. Wieringa (conrector)

Redactie-adres

TU Delft Library
kamer 018-028
Prometheusplein 1, 2628 ZC, Delft
Postbus 5, 2600 AA, Delft
Tel: 015 278 4848
E-mailadres: delftintegraal@tudelft.nl

Copyright

Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen, foto’s of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze.