Botanische Tuin

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Piet de Vries beheerder van de Botanische Tuin en woonde hij in de dienstwoning aan de Poortlaan 65 (nu Julianalaan). Hij was ook bekend onder zijn schuilnaam Peter 65 en gelijk na de Duitse inval besloot hij om zich zoveel mogelijk tegen deze nieuwe macht te verzetten. Hij stelde zijn huis open voor vergaderingen en onderduikers.

Het huis in de Botanische Tuin bleek hier zeer geschikt voor. Voortdurend liep er personeel in en uit, waardoor de Duitsers niets merkten van de mensen die er eigenlijk niet hoorden. Gedurende de hele oorlog zou dit huis een centrum voor het verzet in Delft zijn. 

Vrij snel na het begin van de oorlog sloot de Vries zich aan bij de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) in Delft. Vele mensen hebben in het huis van Peter 65, voor korte of lange tijd een veilig heenkomen gevonden.  Dit tot ongenoegen van Gerrit van Iterson Jr. hoogleraar Technische Botanie en stichter van de Botanische Tuin. Als men vermoedde dat er een razzia zou komen werd de buurt gealarmeerd en konden mensen komen schuilen in de geheime schuilplaats achter een dubbele wand rond de koelcel in het laboratorium van de faculteit Technische Botanie. In het huis van Peter65 werden vergaderingen gehouden, niet alleen van het verzet, maar leden van verscheidene antirevolutionaire partijen kwamen hier bijeen. Later kwamen kwamen stencilmachines het huis in en werden er illegale blaadjes gestencild. Deze werden vervolgens naar de omliggende steden verspreid samen met de in de tuin verbouwde tabak. 

Naarmate de oorlog vorderde namen de illegale activiteiten toe. De focus werd meer gelegd op het dwarszitten van de Duitsers, maar de onderduikers werden niet vergeten. Er kwamen gewapende knokploegen, KP’s genaamd. Zij kregen opdrachten als het onklaar maken van mitrailleursnesten en het saboteren van Duitse konvooien. Op verzoek van het verzet werden er wapendroppingen op gang gezet. De geallieerden wierpen de wapens op van tevoren doorgegeven locaties uit vliegtuigen. Deze vonden zich via boten, fietsen en handwagens een weg naar onder andere de firma Koolschijn aan de Rotterdamseweg. De wapens werden vanuit hier verspreid onder het verzet in Delft. Op verschillende plekken in de technische botanische tuin en in het huis werden wapens en sabotagemateriaal verstopt. De harde kern van het verzet oefende met deze wapens in de kelder van Technische Botanie, om het vervolgens aan anderen te kunnen leren.

Vanaf 5 september 1944, toen de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) werden geformeerd, namen de verzetsactiviteiten verder toe. De sabotageploegen gaven elke donderdag wapeninstructies in het huis van de Vries en in de Botanische Tuin werden sluipoefeningen gehouden. De woning werd ook de standplaats van de 1e sectie van de BS, die was samengesteld uit de leden van de KP. Peter 65 werd de sectiecommandant van deze nieuwe eenheid. Deze sectie bleef tot het eind van de oorlog actief in het uitvoeren van verschillende sabotages.