1842 - Oprichting Koninklijke Akademie

De TU Delft komt voort uit de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel'.

/* */