1863 - Oprichting Polytechnische School

Door de wet van 2 mei 1863 waarbij de Polytechnische School werd opgericht, ontstond voor het eerst de mogelijkheid ook in andere richtingen een ingenieursdiploma te halen, waaronder die van werktuigbouwkundig ingenieur.

Een volledige studie Werktuigbouwkunde werd daarmee noodzakelijk en in de wet werden de studievakken Kennis van werktuigen en de Werktuigbouwkunde opgenomen.

/* */