1864 - Visie voor de Werktuigbouwkundige ingenieur

Adrien Huet, zijn visie voor de Werktuigbouwkundige ingenieur blijkt uit de woorden die hij in 1878 sprak tijdens een vergadering van het Koninklijke Instituut voor Ingenieurs (bron Slurf, Leeghwater):

“Laten de aanstaande ingenieurs naar een universiteit gaan om er Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Mechanica en Staatshuishoudkunde te leren en laat hen er tevens de nieuwe letteren beoefenen in den tijd die hun overblijft. Maar laten zij bovenal hart en verstand vormen, door den omgang met personen buiten hun eigenlijk vak werkzaam. Laten zij kennis maken met hen, die later in geheel andere richting werkzaam zullen zijn en er alzo naar streven om meer en meer den naam van ingenieur tot symbool te doen zijn van algemene ontwikkeling, verenigd met grondige kennis van een speciaal vak."

/* */