1879 - Ingenieurs afgestudeerd

Ingenieurs afgestudeerd aan de Koninklijke academie en Polytechnische Hogeschool.

Van de ruim 400 ingenieurs in 1880 kon slechts 5% zich werktuigkundig ingenieur noemen. Tegen 75% civielen. Een duidelijke werkplek hadden zij nog niet gevonden, zo waren er relatief veel werkzaam in onderwijs, in het buitenland of hun werkkring was onbekend.

/* */