1918 - Dr. Ir. C.B. Biezeno

Biezeno was grondlegger van de mechanica als discipline in de werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool.
Hij pleitte er voor dat het studieprogramma zo zou worden ingericht dat de studenten voldoende vrije tijd zou worden gelaten om in redelijke mate aandacht te besteden aan zaken die, buiten de eigenlijke studie liggend, toch even minstens even grote persoonlijke en algemene culturele waarden hadden.

/* */